Soldater beskjutna i Afghanistan

I dag klockan 09.00 lokal tid utsattes en patrull från den svensk-finska styrkan i Afghanistan för ett eldöverfall, cirka 5 mil söder om Mazar-e-Sharif.

Inga soldater eller någon materiel skadades.

Soldaterna besvarade elden och motståndarna lämnade platsen.