Skyddsstyrkan - en flitigt använd bordningsresurs

I Operation Atalanta har ME01:s skyddsstyrka för första gången i en internationell insats genomfört skarpa bordningar. Därmed har man bidragit till att Sverige har visat framfötterna i EU:s första marina insats mot piratverksamhet.

ME01:s skyddsstyrka genomför approach av en jemenitisk dhow. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten
VPD (skyddsstyrkan) embarkerar en större Dhow i Adenviken.
VPD (skyddsstyrkan) embarkerar en större Dhow i Adenviken. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten
Samtal med en jemenitisk fiskare i Bab El Mandeb-sundet.
Samtal med en jemenitisk fiskare i Bab El Mandeb-sundet. Foto: Johan Lundahl
Ombord på en djurtransport i Adenviken.
Ombord på en djurtransport i Adenviken. Foto: Combat Camera
VPD (skyddsstyrkan) embarkerar en större Dhow i Adenviken. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten
Samtal med en jemenitisk fiskare i Bab El Mandeb-sundet. Foto: Johan Lundahl
Ombord på en djurtransport i Adenviken. Foto: Combat Camera

I fyra månader har ME01 varit på plats i Adenviken och arbetat med att skydda handelssjöfarten och motverka piratverksamheten i området. I förbandet ingår VPD – skyddsstyrkan med 14 man. Denna förbandstyp har aldrig tidigare satts upp och ME01 är premiär för en enhet med bordningsförmåga i insats utomlands. En grupp om sju VPD-soldater och – officerare har varit grupperad på vardera korvett under i stort sett hela insatsen.

Skyddsstyrkans huvuduppgifter är att skydda civila fartyg, bordning av misstänkta båtar eller fartyg samt ”friendly visits”, besök och samtal med lokala fiskare och andra båtar i området.

– Bordningar och friendly visits har blivit det vi har gjort absolut mest i insatsen härnere, konstaterar chefen för skyddsstyrkan kapten Niklas Bogestål, till vardags chef för Amfibieregementets bordningsstyrka.

– Vi har genomfört ett 40-tal besök under insatsen vilket är mycket bra i jämförelse med andra nationer i EUNAVFOR under samma tidsperiod. Vi har samlat in stora mängder information och samtidigt spridit budskapet om varför EU finns i området och vad vi vill uppnå med vår närvaro här.

Arbetar i riskmiljö

Bordning och friendly visits i de hotnivåer som VPD genomför skulle närmast kunna jämföras med en fordonskontroll eller en genomsökning av byggnad efter vapen i en landinsats. Hela enheten är sökutbildad enligt AAST – All Arms Search Team och har dessutom egna ammunitionsröjningsledare. Den största skillnaden är att verksamhet ombord på fartyg räknas som arbete i riskmiljö och därför har enheten särskild utbildning, sensorer och verktyg som komplement till den ordinarie sökutbildningen.

Det huvudsakliga skyddet vid en bordning är enhetens prickskyttar som står för det direkta understödet, framförallt vid ankörning och embarkering, men man använder sig också av korvetternas alla sensorer och vapensystem för att möta riskerna.

Bevissäkring

När den svenska styrkan den 26 maj avvärjde ett pågående piratangrepp mot ett civilt handelsfartyg, var det skyddsstyrkan som bordade och omhändertog de misstänkta piraterna efter det att korvetten hade stoppat den misstänkta båten efter cirka en timmas efterföljande. Sju personer ombord omhändertogs och vissa beslag genomfördes.

– Bordningen genomfördes utan problem och vi kunde dessutom genomföra ett sök och säkra bevis enligt alla konstens regler, säger löjtnant Martin Lund, gruppchef på skyddsstyrkan.

VPD – Skyddsstyrkan i ME01 är uppsatt av Amfibieregementets bordningsstyrka med stöd av amfibiebataljonen. Benämningen VPD – Vessel Protection Detachment/skyddsstyrka innebär en enhet som är specialiserad på att skydda fartyg och som dessutom klarar av att genomföra bordning. En annan benämning är EMF – Embarked Marine Force vilket är en mer renodlad bordningsstyrka som dessutom klarar av alla uppgifter som en skyddsstyrka kan. Amfibiekårens bordningsstyrka har förmåga att sätta upp och bemanna båda dessa förbandstyper.