Sjukvårdsutbildning med mervärde

Elva soldater från Livgardet har nu kommit halvvägs på den tio veckor långa utbildningen ”Akutsjukvård i fält” i Boden och både kurschef och soldater är mycket nöjda.   – Det är imponerande att se hur I 19 och personalen här på Sjukvårdsskolan hanterar det här, det är verkligen ett framgångskoncept för militär sjukvårdsutbildning, säger löjtnant Peter Ärlig, sjukvårdsinstruktör på Livgardet och kurschef.

Anders Möller injicerar läkemedel i form av vanlig koksaltlösning på sin kamrat Viktor Andersson under överinseende av vårdläraren Siv Zackrisson. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Intramuskulär injicering övas först på en speciell kudde. Soldaterna David Nordanskog och Petra Rumell förbereder här utrustning och medicin.
Intramuskulär injicering övas först på en speciell kudde. Soldaterna David Nordanskog och Petra Rumell förbereder här utrustning och medicin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldaterna får mycket praktisk övning i hantering av och hygien kring läkemedel.
Soldaterna får mycket praktisk övning i hantering av och hygien kring läkemedel. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Stefan Johansson, kapten Roger Viktorsson och löjtnant Peter Ärlig.
Löjtnant Stefan Johansson, kapten Roger Viktorsson och löjtnant Peter Ärlig. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Intramuskulär injicering övas först på en speciell kudde. Soldaterna David Nordanskog och Petra Rumell förbereder här utrustning och medicin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldaterna får mycket praktisk övning i hantering av och hygien kring läkemedel. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Stefan Johansson, kapten Roger Viktorsson och löjtnant Peter Ärlig. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Utbildningen syftar till att eleven skall utveckla grundläggande teoretisk och praktisk kompetens avseende ett akut omhändertagande av skadad eller sjuk person. Efter genomförd utbildning kan eleverna kunna agera chef på skadeplats, följa upp soldater och sjukvårdsenheter vid övningar samt genomföra sjukvårdsmoment.
– Den här utbildningen ger soldaterna väldigt mycket, inriktningen är akutsjukvård liknande det en ambulanssjukvårdare jobbar med. I kursen ingår också självklart militära bitar som till exempel omhändertagande av skadade i stridsliknande situationer, berättar kapten Roger Viktorsson, chef för Sjukvårdsskolan på I 19.

Aktuell fråga

– Vi är väldigt nöjda med utbildningen hittills, allt fungerar perfekt och lärarna är otroligt duktiga. Det är så enkelt när allt runt om kring fungerar, lektionssalar, övningsplatser, boende och annat. Jag ser en stor nytta med att ta med mig alla erfarenheter hem, min vision är att bygga upp en sjukvårdsskola på Livgardet och ansvara för sjukvårdsutbildningar vid alla regementen i Mälardalsområdet, säger Peter Ärlig och fortsätter:
– Sjukvårdsutbildningen är en aktuell och viktig fråga. Fler och fler av Försvarsmaktens anställda har nu erfarenheter av utlandstjänst och förstår vikten av god sjukvårdsberedskap i våra insatsförband. Jag tror att ett koncept med tre platser för sjukvårdsutbildning är något vi ska sträva efter, en här uppe i norr, en i Mälardalen och så Försvarsmedicincentrum i Göteborg för Sydsverige.

Medicinering

När informationsavdelningen besökte kursen var det nålstick på programmet. Eleverna fick under dagen praktiskt prova på att injicera läkemedel under huden, så kallat subcutant och i musklerna, så kallat intramuskulärt.
– Vi får en väldigt intressant utbildning, det känns verkligen att det här är nyttigt att få lära sig. Sen är ju allt så perfekt ordnat och personalen är jätteduktig, säger Anders Möller, en av eleverna.
Vi har också haft mycket intressanta och lärorika föreläsningar, det har bland annat varit läkare, sjukgymnaster och personal ur Försvarshälsan här på I 19, fortsätter Anders Möller.

Civil praktik på hemorten

Kursen som alltså pågår i tio veckor i Boden fortsätter sedan med två veckors praktik för eleverna. Praktiken genomförs på sjukhus, ambulanssjukvård eller liknande i så nära respektive soldats hemort som möjligt.
– Vi har genom åren byggt upp ett bra kontaktnät inom vårdsektorn som underlättar för oss när vi ordnar praktikplatser åt alla soldater, berättar Roger Viktorsson.
Efter praktikveckorna fortsätter utbildningen med två veckors befattningsutbildning. Då övas soldaterna som sjukvårdsgrupper i sitt förband.

15 högskolepoäng

Kursdeltagarna bedöms med något av betygen väl godkänt, godkänd eller underkänd. För att få betyget väl godkänd eller godkänd krävs att alla teoretiska och praktiska prov är godkända. Den tio veckor långa utbildningen ger eleverna civilt meritvärde med 15 högskolepoäng genom Luleå tekniska universitet.
– Det civila meritvärdet i form av 15 högskolepoäng är en bra morot och en rekryteringsgrundande pusselbit för den här utbildningen. Dessutom har det visat sig att eleverna har stor nytta av utbildningen efter sin militärtjänstgöring. Vi har genom åren fått många samtal från soldater som vi utbildat. De vill till exempel ha referenser för att söka olika vårdutbildningar eller bara berätta att dom läser till läkare eller att dom har utbildat sig till ambulanssjukvårdare, avslutar löjtnant Stefan Johansson, ställföreträdande chef för Sjukvårdsskolan i Boden.