Samhällets krisberedskap visades

Under parollen ”Ing 2 – Ett förband i samhällets tjänst” fanns Göta ingenjörregemente på plats under krisberedskapsdagen i Jönköping. Dagen anordnades av Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län och hade som syfte att för allmänheten visa de resurser som finns för att kunna stödja samhället vid kriser och katastrofer.

Samhällets resurser för krisberedskap visades upp på köpcentret A6 i Jönköping. Foto: Peter Gustavsson/Ing 2
En ung besökare i djupdykarens fotspår.
En ung besökare i djupdykarens fotspår. Foto: Peter Gustavsson/Ing 2
Intresserade besökare får information av Dan Johansson från Ing 2.
Intresserade besökare får information av Dan Johansson från Ing 2. Foto: Peter Gustavsson/Ing 2
En ung besökare i djupdykarens fotspår. Foto: Peter Gustavsson/Ing 2
Intresserade besökare får information av Dan Johansson från Ing 2. Foto: Peter Gustavsson/Ing 2

Under krisberedskapsdagen var samhällets resurser för katastrofhjälp representerade på köpcentret A6 i Jönköping. Det var svårt för de cirka
25 000 personer som besökte köpcentret att undgå krisberedskapsdagen. Utspritt på området, både inom- och utomhus, fanns förutom Försvarsmakten även polis, ambulans, räddningstjänst och ett antal frivilliga försvarsorganisationer. Under hela dagen hade besökarna möjlighet att stifta närmre bekantskap med samhällets resurser för katastrofstöd.

Försvarsmakten representerades av Göta ingenjörregemente som kunde visa upp en stor bredd av förmågor till stöd för samhället. På plats fanns till exempel maskiner för snöröjning, broar för att ersätta raserade vägar och dykare med utrustning för undervattensarbete. Att oexploderad ammunition hittas i bostäder och på civil mark är inte allt för ovanligt varför Försvarsmaktens förmåga att omhänderta sådan ammunition visades. Hundavdelningen vid Ing 2 visade sökhundarnas förmågor och även ett transportsystem för oexploderad ammunition fanns med.

Besökarna i Försvarsmaktens båda utställningsmontrar fick möjlighet att gå in i och själva prova en del utrustning. Även Hemvärnet fanns på plats och informerade om sin verksamhet till stöd för ett samhälle i kris.