Samarbete kring sjöövervakning diskuterades på försvarsministermöte

På EU:s informella försvarsministermöte i Göteborg berättade försvarsminister Sten Tolgfors på måndagen om det internationella sjöövervakningssamarbetet i östersjöregionen. Samarbetet kallas SUCBAS - Sea Survaillance Co-operation in the Baltic Sea and Approaches.

Svenska sjöbevakningsledare instruerar Javier Solana. Foto: Regeringskansliet

Idén till samarbetet uppkom i sjöövervakningssamarbetet mellan Finland och Sverige i september 2008. I februari 2009 blev samarbetet operativt och det utvecklas fortfarande. Medlemmar i samarbetet är sedan tidigare Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Estland och Litauen. Så sent som i torsdags i förra veckan fick samarbetet två nya medlemmar då Lettland och Polen gick med.

SUCBAS-samarbetet har utvecklats snabbt och till en låg kostnad eftersom det bygger på redan existerande nationella system. De medverkande länderna utbyter information om sjöläget och kan gå in i varandras datasystem och hämta information när det behövs.

– Jag är mycket nöjd med samarbetet, det ökar vår förmåga att övervaka Östersjön, sade Anders Grenstad, marininspektör.

Vid mötet fick medverkande ministrar och delegater besöka en sjöövervakningscentral som byggts upp på plats, bemannad av alla samarbetsnationerna. Dessutom visades en film om SUCBAS som Försvarsmakten har producerat.