Säkerhet nyckel i Afghanistan

Den amerikanska och svenska analysen av vad som är en viktig framgångsfaktor i Afghanistan är gemensam – det gäller att skapa säkerhet för det afghanska folket i gemen.

ÖB Sverker Göranson har haft en rad möten i USA. Dels med sin amerikanske motsvarighet, amiral Mike Mullen, dels med staberna i Pentagon som styr arbetet i Afghanistan.
- Lyckas vi skapa säkerhet och trygghet för afghanerna vinner vi deras förtroenden och samhället tar ett stort steg framåt mot stabilitet, säger Sverker Göranson. Det är ett faktum som Mullen och jag är överens om.
Sverker Göranson kunde med stolthet berätta om det svenska förbandet i norra Afghanistan och kunde understryka att vi löser våra uppgifter på ett bra sätt.
- Men vi måste gemensamt analysera hur vi successivt kan öka det civila inslaget i en gradvis säkrare miljö och därigenom stödja utvecklingen mot ett fungerande samhälle, säger ÖB.

 
Sverige är ett av 42 länder i den koalition som arbetar för att göra Afghanistan till ett stabilt och säkert samhälle. USA är den största ISAF-medlemmen. Sverker Göranson betonade för sina amerikanska värdar vikten av att de – både civilt och militärt – lyssnar på länderna i koalitionen.
Ytterligare ett syfte med besöket på andra sidan Atlanten var att se och lära hur Kanada och USA lyckas skilja på två diskussioner som blandas samman i Sverige. Att vara kritisk till insatsen men ändå stötta de kvinnor och män som genomför den.


I Sverige blandas dessa frågor samman, vilket stundtals kan kännas hårt för de svenska soldater – dvs de känner att de saknar stöd från opinionen hemma. Sista dagen under USA-besöket hann ÖB också med en intervju med SvD:s USA-korrespondent.