Rökdykare bidrar till allas säkerhet

Klockan 15.56 ljuder brandlarmen och från orderhögtalarna ropas det ut: ”Övning, övning! Brand indikerad i hytt 508!”. Scenariot är att HMS Trossö träffats av en RPG-projektil och startskottet för ännu en brandövning ombord på fartyget har gått.

I rökdykarnas uppgift är att bekämpa eventuella bränder och rädda liv på ME01:s fartyg. Foto: Hannah Larsson
Glenn Ljung håller kontakten med HMS Trossös skyddscentral medan rökdykarna gör sig beredda på insats.
Glenn Ljung håller kontakten med HMS Trossös skyddscentral medan rökdykarna gör sig beredda på insats. Foto: Hannah Larsson
Värmekamera ingår i rökdykarnas utrustning för att hitta brandhärdar och släcka dem.
Värmekamera ingår i rökdykarnas utrustning för att hitta brandhärdar och släcka dem. Foto: Hannah Larsson
Glenn Ljung håller kontakten med HMS Trossös skyddscentral medan rökdykarna gör sig beredda på insats. Foto: Hannah Larsson
Värmekamera ingår i rökdykarnas utrustning för att hitta brandhärdar och släcka dem. Foto: Hannah Larsson

Brand ombord är varje fartygschefs värsta mardröm. Osäkerhetsfaktorn sänks en hel del med en duktig besättning som drillats i brandförsvar. Samtliga besättningsmän blir vid ett brandlarm pjäser i ett spel som skyddscentralen förfogar över. Rökdykarna är några av deras tyngsta pjäser att sätta in.

Lars Gelderman är förutom tredje maskinist även skyddsofficer ombord på HMS Trossö. Som skyddsofficer ansvarar han för rökdykarnas utbildning och materiel. Det är oftast han som planerar de många skyddsövningarna ombord.

– Syftet med övningarna är att bibehålla skärpan och kunskaperna inom skyddstjänst vad gäller taktik och organisation.

Snabb släckning viktig

Lars Gelderman har varit rökdykare i 30 år. Han betonar vikten av att hela besättningen är aktiv vid brandförsvaret.

– Rökdykarna är viktiga men viktigast är insatsen innan rökdykarna måste sättas in, säger han och syftar på brandinsatsposterna vars uppgift är att släcka branden innan den hinner ta sig.

– Skulle branden få fäste blir dock rökdykarna oumbärliga.

Gustaf Wenngren är ledningssystemoperatör ombord på HMS Trossö. Vid brandlarm springer han till sitt skydd och byter raskt om till sin rökdykutrustning.

– Att vara snabb är med uthållighet och beslutsförmåga de viktigaste egenskaperna hos en rökdykare, anser Gustaf Wenngren. Ute till havs är vi ensamma, vi måste lösa alla problem själva – inklusive en svår brand.

Bra utrustning

Mycket av den utrustning som används av rökdykarna ombord används även inom det civila brandförsvaret.

– Andningsapparaten är kopplad till ett luftpaket på 8,6 liter vilket motsvarar 2400 liter luft komprimerat med 300 Bar. Vi tar även med oss släckmunstycke kopplat till brandpostsystemet ombord samt värmekamera, en extra räddningsmask, kniv och lampor in i brandhärden. Vi har också förmåga att använda skumsläckare och skärbrännare, berättar Gustaf Wenngren.

Rökdykarna jobbar i brandbekämpande insats i par med en rökdykledare i en något tillbakadragen position. Denna sköter kommunikation med rökdykarna via radioapparater med strupmikrofoner. Information om branden – dess karaktär, temperatur och rökutveckling – är viktig i besättningens kamp.

Alltid redo

Klockan 16.14 är den fiktiva branden i hytt 508 släckt och den person som agerade markör, förbandspastorn, är uttagen på däck och omhändertagen av sjukvårdarna. Rökdykarna pustar ut i den 40-gradiga värmen efter en lyckad insats. De byter tomma luftpaket och gör sig redo för en ny insats om så skulle behövas.