Rikshemvärnschefens insatsövning igång

– Det är för mig en stor glädje att se er allihop. Vi ska sätta upp ett insatskompani av olika enheter från landet och även Norge. Vi ska genomföra stridsskjutningar såväl som lösa olika moment under fredssituation, säger Roland Ekenberg, brigadgeneral och rikshemvärnschef.

Gruppen gör en framryckning mot byggnaden som ska säkras. Foto: Zarah Jonsson/InfoS
Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg samtalar med hemvärnssoldater.
Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg samtalar med hemvärnssoldater. Foto: Zarah Jonsson/InfoS
Röken skyddar första gruppens framryckning.
Röken skyddar första gruppens framryckning. Foto: Zarah Jonsson/InfoS
Rummet är säkrat.
Rummet är säkrat. Foto: Zarah Jonsson/InfoS
Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg samtalar med hemvärnssoldater. Foto: Zarah Jonsson/InfoS
Röken skyddar första gruppens framryckning. Foto: Zarah Jonsson/InfoS
Rummet är säkrat. Foto: Zarah Jonsson/InfoS

Övningsscenariot bygger på att den nordiska stridsgruppen, NBG, har samövat på Gotland en tid och att mindre våldsyttringar och demonstrationer har skett mot dem. Det är här hemvärnet kommer in och ska skydda och bevaka den fingerade stridsgruppen men även viktiga byggnader och samhällsfunktioner.

– Vi är här för att genomföra övningen med hög intensitet och högt tempo. I dag är det den 11 september och alla vet vad som hände för åtta år sedan. Det förändrade mycket vår syn på hotbilden. För oss som arbetar i hemvärnet så är begreppen skydda och bevaka otroligt väsentliga, säger Roland Ekenberg.

De deltagande enheterna kommer från utbildningsgrupperna Bohusdal, Blekinge, Uppland/Västmanland och Gotland och totalt övar omkring 250 soldater i övningen. Den norska delen, HV 01, kommer från Oslofjorden.

Ute på Tofta skjutfält genomför en pluton ur Uppland- och Västmanlandgruppen stridskjutningar. Första grupp ska ta en byggnad på andra sidan vägen. Granatgevärsskytten lägger rök för att dölja framryckningen. Väl framme vid byggnaden kastas en chockgranat in och efter smällen rusar gruppen in och säkrar rummet.

Under lördagen den 12 september kan allmänheten följa delar av övningen i och omkring Visby. Här är några hålltider:
Kl 08-10 Norskt HV tar och skyddar Radio Gotland
Kl 11-14 Förevisning av en hemvärnsgrupp vid Österport
Kl 11-12 Gotlandsmusiken spelar vid Österport
Kl 12-15 Övningen genomförs i Visbyhamn