Regementet larmat på en kvart

Femton minuter tog det att larma huvuddelen av ingenjörregementets personal tidigt på måndagsmorgonen efter att övningslarmet nått vakthavande befäl. Försvarsmakten genomför en beredskapsövning i syfte att öva nationellt försvar, totalt övas 1 600 soldater och sjömän runt om i landet.

Beredskapen höjdes vid Ing 2 under måndagen. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2

Tidigt på måndagsmorgonen väcktes personalen vid Ing 2 i sina hem av ett telefonsamtal. Enligt ett system av larmlistor inom organisationen startar en kedja av samtal när ett larm går. Försvaret av landet är en av Försvarsmaktens huvuduppgifter och övningslarmet syftade till att öva beredskapen för skyddet av Sverige.

Personalen samlades till gemensam information om den övning som genomförs under veckan. Därefter valdes vissa enheter ut för att tillsammans med enheter från andra delar av Försvarsmakten fortsätta att även öva olika funktioner. Allt från ledning av förband till skarpskjutning kommer att kontrolleras.

Från Ing 2 deltar en kompaniledning, en insatspluton samt en ammunitionsröjningsgrupp i samövningen, även lednings- och stabsfunktionen vid regementet övas.