Plus och minus till ”Galten”

I Försvarets Forums septembernummer beskrivs hur Personterrängbil 6 uppfattas i Afghanistan. I höst förstärks fordonsparken med en förbättrad version.

Personterrängbil 6,
Personterrängbil 6, "Galten", synas i septembernumret av Försvarets Forum.
Personterrängbil 6, "Galten", synas i septembernumret av Försvarets Forum. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera

Sedan i juli i år kör Mikael Thorén Personterrängbil 6 i Afghanistan. Eller ”Galten” som den ofta kallas.
– Det känns skönt att vi har fått hit min- och splitterskyddade fordon. Undermedvetet finns ju alltid tanken att om det smäller så vill man hellre sitta i ett bepansrat fordon, säger han.

Mikael har hunnit testa fordonet i bergen på riktigt usla vägar och kan jämföra den med Toyota Landcruiser som nu fasas ut. På plussidan står – förutom att personterrängbilen är bepansrad – mer lastutrymme, bättre plats för förare och passagerare, och att man har beväpning. De nya fordonen som skickas till Afghanistan i höst och nästa vår har flera av de förbättringar som har efterfrågats av soldaterna.

Tidningen beskriver också hur det gick till när underhållet till flygplan SK 60 togs över av Saab. Fler verksamheter står på kö för att prövas om de kan drivas mer kostnadseffektivt.

Försvarets Forum är Försvarsmaktens personaltidning.

Läs Försvarets Forum och prenumerera på tidningens nyhetsbrev