P 7:s förband på väg

Det är full fart nere på Camp Gripen. P 7 deltar i den stora beredskapsövning som berör nästan hela Försvarsmakten. Från P 7 skickas en kompaniledning och en pluton soldater från 724:e kompaniet. Plutonen har stått insatsberedd sedan 1 juli.

Överste Jan Pålsson, chef P 7, talar med soldaterna strax innan de åker. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Fredrik Olsson (th) delar ut kartor, bland annat till kvartermästaren Mattias Olsson.
Fredrik Olsson (th) delar ut kartor, bland annat till kvartermästaren Mattias Olsson. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Pontus Eckerlund och Daniel Sjöbeck lastar sina väskor.
Pontus Eckerlund och Daniel Sjöbeck lastar sina väskor. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Fredrik Olsson (th) delar ut kartor, bland annat till kvartermästaren Mattias Olsson. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Pontus Eckerlund och Daniel Sjöbeck lastar sina väskor. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten

Fyra timmar efter start är allt packat.
– Enda problemet för oss har varit tält, spisar och fordon. Vi är ju i första hand tänkta att förstärka i Kosovo eller Afghanistan, då finns den materielen redan på plats. Allt annat var klart, det hade vi kunnat packa på en timma, säger sergeant Mattias Olsson, kvartermästare, som alltså har hand om plutonens materiel.

Han tycker att det är bra att plutonen och P 7 deltar i beredskapsövningen.
– Det är skönt att komma iväg och göra någonting. Det blir lärorikt för plutonen inför eventuella framtida uppgifter, säger han.

Soldaterna Pontus Eckerlund och Daniel Sjöbeck, som packar sina väskor, håller med.
– Men detta känns lite som silvermedaljen, säger Pontus och syftar på att den andra plutonen på kompaniet snart åker till Afghanistan för att förstärka under rotation, när en personalstyrka åker hem och en annan kommer ny.
– Jag tror att det här blir en bra övning. Men det blir inte samma grej, säger Daniel.

Ställföreträdande plutonchefen, Fredrik Olsson, är inte ett dugg oroad över plutonens förmåga.
– Det är materielen som ställt till det lite grann. Soldaterna visste jag redan innan att de är klara.

Han tycker det är bra med en stor övning i landet.
– Äntligen är det fokus på Sverige. Fokus har ju legat mycket internationellt, nu är det ändå lite annat tänk även, säger han.

Soldaterna får ett sista lycka till av chefen P 7, överste Jan Pålsson, innan de åker.
– Det är jättebra att beredskapen för nationella insatser övas och kontrolleras. Jag har gjort några ytterligare kontroller också, utöver de som högre chef beordrat. Allt har fungerat bra – även om inget är så bra att det inte kan bli bättre, säger han.

Han poängterar att beredskapen är det viktiga.
– Om det sedan är Sverige, Norden, Europa eller någon annan stans i världen vi ska göra insats i, det är en annan fråga. Det viktiga är att vi är beredda.