Övning Toxic Trip

Nästa vecka genomförs övningen Toxic Trip i Uppsala. Omkring 170 deltagare från 18 länder ska öva hur man skyddar sig mot händelser med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

Under nästa vecka genomförs övning Toxic Trip i Uppsala. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera

Under den kommande veckan ska deltagarna i övningen Toxic Trip både öva praktiska moment och byta erfarenheter av CBRN-hantering (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen). Övningen leds av Nato och sker inom ramen för Partnerskap för Fred. Sverige har deltagit i den årliga övningen sedan 1999 och är nu värdland för första gången.

De länder som deltar i övningen är Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Holland, Kanada, Polen, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike. Från svensk sida deltar personal som ska tjänstgöra i flygvapnets R3-plutoner (räddning, röjning, reparation) och observatörer från Totalförsvarets Skyddscentrum.

Syftet med övningen är att öka flygstridskrafternas förmåga att samarbeta för att skydda sin personal och materiel vid CBRN-händelser. CBRN-hot kan komma från en mängd olika håll, till exempel terrorgrupper, kärnkraftsolyckor och kärnvapen. Scenariot för övningen är en Natoledd multinationell insats med FN-mandat i ett fiktivt land.

De moment som ingår i övningen är:

  • Mätning av radioaktiv strålning med helikopter.
  • Omhändertagande av personal och provtagning vid misstanke om farliga postförsändelser.
  • Sanering av flygplan och besättningar som misstänks ha kontaminerats med CBRN-ämnen.
  • Räddningsinsats, evakuering och sanering av större antal personer.
  • Ledning av räddningsinsatser.

För att kunna öva vissa av momenten kommer kalibreringsstrålkällor att användas. De är inneslutna i en metallkapsel och utgör ingen risk för strålskador.