Ökad flexibilitet i Gripenutbildning

Från starten 2007 har F 7:s tredje flygutbildningsstyrka utbildat Gripenpiloter från Sverige. Nu ingår de för första gången i den exportstödjande verksamheten, som är en av flottiljens uppgifter. Tredje flygutbildningstyrkan utbildar sedan cirka en månad tillbaka de fyra ungerska piloter som för närvarande finns på flottiljen.

JAS 39 Gripen. Foto: Katsuhiko Tokunaga

Kursen följer en normal utbildningsplan, men är lite mer komprimerad än de svenska utbildningsomgångarna. En Conversion Training, CT (tidigare benämnd typinflygningsskede, TIS) på ungefär en månad följs av en Combat Readiness Training, CRT (tidigare grundläggande flygslagsutbildning, GFSU) fram till jul. Under CT lär sig piloterna manövrera flygplanet. Efter ett antal timmar i simulator och flygpass med lärare får piloten flyga ensam. Under CRT lär sig piloterna flygplanets tekniska system, exempelvis radarsystemet.

När tredje flygutbildningsstyrkan är klara med ungrarna kommer de under våren 2010 utbilda de thailändska piloterna på Gripen version A/B.

Flexibilitet och effektivitet

Samtidigt som tredje flygutbildningsstyrkan i höst utbildar de ungerska piloterna genomför första flygutbildningsstyrkan omskolning av egen personal. Från att ha flugit Gripen version A/B ska piloterna nu utbildas på den senaste versionen av Gripen i Försvarsmakten, C/D-versionen. Det är också den version av Gripen man flyger med i Ungern, Tjeckien och så småningom i Thailand. Andra flygutbildningsstyrkan genomför utbildning av de tio svenska piloterna som började sin CT för ett par veckor sedan.

– Det var därför naturligt att lägga utbildningen av ungrarna på tredje flygutbildningsstyrkan. Vi ökar dessutom flexibiliteten då fler instruktörer får erfarenhet av exportstöd, säger Urban Bladh, ställföreträdande chef för tredje flygutbildningsstyrkan.

Denna flexibilitet och växeldragning gör att flygutbildningsstyrkorna kan utbilda både utländska och svenska piloter, samtidigt som de själva kan upprätthålla och vidareutveckla sina egna kunskaper.

När första flygutbildningsstyrkan är klar med sin egen omskolning till Gripen C/D tar de över utbildningsansvaret för de thailändska piloterna, och frigör på det sättet tredje flygutbildningsstyrkan som efter sommaren ska ta emot nästa omgång tjeckiska piloter. Då kommer F 7 att ha två flygutbildningsstyrkor som parallellt ingår i exportstödet.