Oexploderad ammunition fortfarande ett problem

I Kosovo finns det fortfarande mängder av minor och oexploderad ammunition (OXA) kvar i mark och terräng. När nybyggen påbörjas eller när folk återvänder till områden som varit orörda sedan kriget upptäcks mycket av det som legat gömt i marken. Hotbilden är lägre nu än för några år sedan, men det inträffar fortfarande olyckor med oexploderad ammunition och den största riskgruppen är barnen.

Gruppchef Tillström omhändertar en misstänkt OXA. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
EOD-gruppen har spärrat av området runt den upphittade OXAn.
EOD-gruppen har spärrat av området runt den upphittade OXAn. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Så här kan det se ut när EOD-gruppen förstör ammunition.
Så här kan det se ut när EOD-gruppen förstör ammunition. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
EOD-gruppen har spärrat av området runt den upphittade OXAn. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Så här kan det se ut när EOD-gruppen förstör ammunition. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten

Den svenska EOD-gruppen (Explosive Ordonance Disposal Team) består av 6 soldater som arbetar med att röja oexploderad ammunition och minor som hittas i mark och terräng. Det handlar först och främst om ammunition som hotar rörelsefriheten för KFOR då Kosovo Police numera har en egen EOD-grupp. Men det händer att Kosovo Police begär understöd av KFOR vid viss röjning och då kan den svenska EOD-gruppen kallas in för att omhänderta till exempel en upphittad handgranat. Sedan KS 19 roterade ner i april har EOD-gruppen tagit emot ett OXA-larm i veckan i snitt, alltså sammanlagt ett 20-tal larm. Den ammunition som hittas tas med till en säker plats där den förstörs, eller sprängs på plats med skyddsåtgärder.

OXA är ingen leksak

De senaste 10 åren har ca 550 människor dödats eller skadats av minor och oexploderad ammunition, och barnen utgör en stor riskgrupp. Detta beror på att de ofta är ute och leker i terrängen och deras nyfikenhet kan leda till att de plockar upp ammunition som de hittar på marken i ovetskap om att det är ett dödligt vapen. Och för den svenska EOD-gruppen är det en viktig del av verksamheten att arbeta för att öka medvetandet hos de yngre, så de är ofta ute och föreläser på skolor i området.

–Det är huvuddelen barn som är inblandade i olyckor med oexploderad ammunition och därför är det viktigt att utbilda dom i hur oexploderad ammunition kan se ut, var den kan finnas och hur de ska agera när de hittar något, berättar Daniel Tillström, chef för EOD-gruppen.

Och utbildningen har gett resultat, det blir allt färre olyckor med barn inblandade i Kosovo. 

–Statistiken visar en skillnad genom åren och det är naturligtvis glädjande. Barnen vet att det är farligt och de vet vem de ska kontakta när de hittar något, säger Daniel Tillström.

Spränger ammunition

EOD-gruppen stödjer även andra organisationer i Kosovo och har vid några tillfällen fått i uppdrag att förstöra upphittad, kvarlämnad och beslagtagen ammunition. Och det smidigaste och mest pålitliga sätt att förstöra ammunitionen på är att spränga den. All ammunition som hittas och röjs sprängs enligt gällande miljö- och säkerhetsbestämmelser.