Nya krafttag mot hemmagjorda bomber

Soldater i insatsorganisationen ska få ännu bättre utbildning i hur man upptäcker och undviker hemmagjorda bomber, så kallade IED (Improvised Explosive Device). Tack vare en ny övningsbana på Livgardet kan soldaterna tränas specifikt i hur man rör sig i IED-miljöer.

Pyrotekniska hjälpmedel kan användas för att skapa realistiska scenarion där soldaterna tränas i att snabbt fatta rätt beslut. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldaternas rörelse och agerande kan utvärderas tack vare GPS-sändare kopplade till en dator.
Soldaternas rörelse och agerande kan utvärderas tack vare GPS-sändare kopplade till en dator. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Vart finns faran och vart är det möjligt att placera en laddning? Det är frågor som soldaten ställs inför på den nya banan.
Vart finns faran och vart är det möjligt att placera en laddning? Det är frågor som soldaten ställs inför på den nya banan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Generalmajor Anders Brännström, first lieutenant Maria Steenberg (Danmark), överstelöjtnant Brian Burchette (USA) och generalmajor Michael Moore.
Generalmajor Anders Brännström, first lieutenant Maria Steenberg (Danmark), överstelöjtnant Brian Burchette (USA) och generalmajor Michael Moore. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldaternas rörelse och agerande kan utvärderas tack vare GPS-sändare kopplade till en dator. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Vart finns faran och vart är det möjligt att placera en laddning? Det är frågor som soldaten ställs inför på den nya banan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Generalmajor Anders Brännström, first lieutenant Maria Steenberg (Danmark), överstelöjtnant Brian Burchette (USA) och generalmajor Michael Moore. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Den nya banan påminner till utseendet om en liten by med vägskyltar, hus, gatlyktor och vägtrummor för vatten. Här och var i byn är olika typer av hemmagjorda bombföremål nedgrävda och utplacerade. Föremålens utseende och sätt att placeras är direkt hämtade från rådande förhållanden i missionsområden och syftet med banan är att soldater ska lära sig att agera rätt i miljöer där det kan finnas improviserade laddningar och därigenom undvika skador.

Realistiska situationer

Förutom att lära sig upptäcka varningssignaler i terrängen som kan tyda på improviserade laddningar ska soldaterna kunna träna stridssituationer på den nya banan. Ett möjligt scenario är att soldaterna hamnar i ett bakhåll där motståndaren slår ut ett fordon med hjälp av en vägbomb. Soldaterna måste då kunna agera på rätt sätt.
Den nya banan är en del i ett utbildningskoncept där kunskap varvas med praktiska övningar. I samband med presentationen av den nya banan hölls föreläsningar och förevisningar av försvarsindustrin och militär från USA, Danmark och Norge.
– Tack vare GPS-system kan vi se hur enskilda soldater rör sig under övningar. Vi kan se vilka åtgärder de vidtar och vilka konsekvenser det får. Det är en bra hjälp när man ska utvärdera övningar som har ägt rum i mörker, sa Hans Lindgren från Saab.
– Genom den här dagen vill vi visa beslutsfattare olika typer av utbildningslösningar. Det innefattar allt från miljöer och utbildningsanordningar till praktiska utbildningshjälpmedel, sa Fredrik Pålsson som arbetar som länk mellan insatsstaben och ledningsstabens utvecklingsavdelning.

Internationell samverkan

Generalmajor Anders Brännström, Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef, tar upp vikten av att arbeta på flera fronter mot improviserade laddningar.
– Man kan inte bara titta på bomben. Man måste se helhetsbilden och sammanhanget, sa han.
Som exempel belyste han att utplaceringen av en improviserad laddning ofta föregås av en serie händelser där bombtillverkaren riskerar att bli upptäckt. Genom en väl fungerande underrättelsetjänst och utbyte av uppdaterad kunskap om motståndaren ökar chansen att avvärja en attack.
– Motståndaren utvecklas kontinuerligt. Ju mer erfarenhet vi kan dela med andra länder, desto fler bitar kan vi lägga till vårt pussel, sa Lars Samuelsson från Försvarsmaktens insatsstab.

Fler övningsbanor

Övningsbanan på Livgardet är den första i sitt slag och byggnationen har gått fort. Anders Brännströms förhoppning är att banan ska vara en stående del i utbildningen av insatsförband på Livgardet och Markstridsskolan och att konceptet även ska kunna appliceras på andra förband, skolor och centra i framtiden.
– Det här är nödvändigt för att vi ska kunna lösa våra uppgifter i Afghanistan, sa Anders Brännström.