Ny regementschef på K 3

Överste Anders Löfberg tar över Ulf Gunneheds arbete som regementschef på Livregementets husarer. Ulf Gunnehed fortsätter sin militära yrkesväg i Afghanistan som stabschef på den Tyska brigaden som ansvarar över det område som svenskarna verkar i – Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan.

Överlämnande av standaret (fanan på bilden) sker som en markering av chefsbytet på Livregementets husarer. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Klockan slår 08:38 när Ulf Gunnehed under en högtidlig ceremoni i Karlsborg lämnar över standaret till den nya regementschefen Anders Löfberg.
– Efter drygt fyra år är det nu dags att lämna över befälet till överste Anders Löfberg. Det har varit en spännande och utmanande tid. K 3 är ett fantastiskt regemente. Ni (personalen med soldater) gör ett fantastiskt bra jobb, sa Ulf Gunnehed i sitt avslutningstal till personalen.

– Jag kan konstatera att K 3 och Karlsborgs garnison har utvecklats mycket under de år som jag inte har tjänstgjort här, berättar Anders Löfberg. Utvecklingen har präglats av professionalism, framåtanda och gemenskap. K 3 är känt för att leverera bra förband och goda resultat. Vi ska bli ett operativt och kunskapsmässigt centrum för förband med särskilda uppgifter – vi ska kunna klara det som få andra gör. Denna utveckling ska ske både i Karlsborg garnison men också i regionen Västra Götaland.

Utmaningar som Anders Löfberg ställs inför är bland annat omstrukturering och den nya personalförsörjningssituation där Försvarsmakten övergår till en organisation med fast anställda soldater.