Nordic Battlegroups högkvarter aktiverat

Vid en ceremoni på Ledningsregementet i Enköping aktiverade Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Lindström, formellt på tisdagen högkvarteret - Force Headquarters - för Nordic Battlegroup.

NBG:s högkvarter är nu formellt aktiverat. Här för personalchefen, överstelöjtnant Tomas Nybom, NBG:s fana. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Chefen för NBG, brigadgeneral Stefan Andersson, talar vid aktiveringsceremonin på Ledningsregementet i Enköping.
Chefen för NBG, brigadgeneral Stefan Andersson, talar vid aktiveringsceremonin på Ledningsregementet i Enköping. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
NBG:s högkvarter, (F)HQ, uppställda vid aktiveringsceremonin. I förgrunden David Lindberg från Arméns musikkår.
NBG:s högkvarter, (F)HQ, uppställda vid aktiveringsceremonin. I förgrunden David Lindberg från Arméns musikkår. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Chefen för NBG, brigadgeneral Stefan Andersson, talar vid aktiveringsceremonin på Ledningsregementet i Enköping. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
NBG:s högkvarter, (F)HQ, uppställda vid aktiveringsceremonin. I förgrunden David Lindberg från Arméns musikkår. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

För en vecka sedan ryckte huvuddelen av de cirka 60 stabsofficerarna från de fem deltagande nationerna, Sverige, Finland, Norge, Estland och Irland, in. I strålande höstsol önskades de nu lycka till av såväl Anders Lindström som chefen för Nordic Battlegroup, brigadgeneral Stefan Andersson.
– Det här var ett viktigt steg. Nu går vi verkligen från den svenska, nationella dimensionen till den multinationella, konstaterade Stefan Andersson efter ceremonin och fortsatte:
– Force Headquarters med personal ur alla i NBG ingående nationer, är det tydligaste exemplet på vad Nordic Battlegroup är, ett multinationellt förband och en viktig del i det växande säkerhetspolitiska samarbetet i norden och EU.

Förbandet har nu en tuff uppgift framför sig. Den första januari 2011 ska (F)HQ stå i beredskap och vara beredda att leda Nordic Battlegroup vid en insats:
– Jag är övertygad om att vi kommer att klara det. Men det kommer att krävas mycket hårt arbete. Just nu lägger vi mycket kraft på att utbilda personalen så att vi jobbar likadant trots att vi kommer från fem olika länder, berättar överste Mikael Frisell som är chef för (F)HQ.