Noggrann städning

Trots att sommaren inte känns så avlägsen är vattnet kallt. Röjdykarna som arbetar i strandkanten tvingas ha varma kläder på sig under sökandet efter gammal ammunition. Under många år användes det gamla skjutfältet vid Södra Sandby och städningen av vattenområdet har nu börjat.

Det är ett tidsödande jobb att söka igenom strandlinjen Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
20 millimeters granater är några av fynden
20 millimeters granater är några av fynden Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Johan Widerberg undersöker ett av fynden, en granat skjuten från flygplan
Johan Widerberg undersöker ett av fynden, en granat skjuten från flygplan Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Fårösund undersöker havsbotten med sina känsliga sonarer
HMS Fårösund undersöker havsbotten med sina känsliga sonarer Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
20 millimeters granater är några av fynden Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Johan Widerberg undersöker ett av fynden, en granat skjuten från flygplan Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Fårösund undersöker havsbotten med sina känsliga sonarer Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Skjutfältet ligger vackert vid den Öländska ostkusten. Här övade framför allt den nu nedlagda flygflottiljen i Kalmar vilket kan ses på de fynd som görs.

– Framför allt hittar vi 20 och 30 millimeters granater och delar från raketer, berättar Johan Widerberg från Röjdykardivisionen. Johan jobbar mycket med röjning av gamla skjutfält och har hela Sverige som arbetsplats. Fynden är så gott som uteslutande barlastade och därför inte farliga att vidröra, men eftersom man aldrig kan vara säker på det är röjdykarna försiktiga. Om man som privatperson skulle hitta något som kan vara ammunition är det viktigt att:

 • Lämna fyndplatsen utan att röra vid föremålet eller föremålen
 • Märk ut platsen, särskilt om det är ett sjöfynd, men håll avstånd till föremålet
 • Varna andra, om fyndet görs exempelvis på en välbesökt badplats
 • Kontakta närmaste polismyndighet
 • Röjdykarna som långsamt arbetar sig framåt i strandlinjen kommer ifrån 3.sjöstridsflottiljens fartyg HMS Sturkö som ligger uppankrad utanför kusten. Med hjälp av minsökare finkammas stranden. Minsökarna piper till om något av metall döljer sig under dyn och resulterar i ett mödosamt grävande och att fyndet läggs i en korg för senare oskadliggörande.

  Några kilometer utanför stranden ligger HMS Fårösund och söker av havsbottnen. Fartyget är utrustat med högfrekventa sonarer som ger en mycket exakt bild av hur botten ser ut och eventuell gammal ammunition som gömmer sig där.

  – Om vi hittar något som ser intressant ut på sonaren sjösätter vi undervattensfarkosten, berättar Sven Karlsson som är fartygschef på HMS Fårösund. Den obemannade undervattensfarkosten är utrustad med videokamera som ger en bild av det som hittats och gör att operatören kan avgöra vad det är. Långt ifrån allt som ser intressant ut på sonaren är ammunition eller minor. Stenar, fiskeredskap och annat kan lätt misstas för det man verkligen letar efter.

  Ammunitionsröjning är ett noggrant och tidsödande arbete. Området kring Södra Sandby kommer inte att bli färdigröjt under den här veckan. Det viktiga arbetet med att städa gamla skjutfält kommer att sysselsätta Försvarsmakten under lång tid framöver.