Musikchef anmäls till FPAN

Chefen för Försvarsmusikcentrum, överstelöjtnant Per-Erik Laksjö, anmäls till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd (FPAN) sedan han låtit arméns musikkår spela vid ett privat bröllop i somras.

Anmälan initieras av generallöjtnant Göran Mårtensson som är chef för Försvarsmaktens produktionsenhet och kommer att verkställas av chefsjurist Stefan Ryding-Berg.

– Jag har fattat beslutet att frågan bör prövas i FPAN därför att chefen för Försvarsmusikcentrum beordrat värnpliktiga till privata ändamål, säger Göran Mårtensson.

Spelningen vid bröllopet skedde i närjeten av Ystad i somras. Arméns musikkår åkte buss mellan två spelningar och stannade till vid kyrkan och spelade under några minuter. Enligt Försvarsmusikcentrum är merkostnaden för spelningen cirka 60 kronor i omkostnader för diesel och slitage på fordon.

– Jag har brustit i betoningen av att spelningen var frivillig för både anställda och värnpliktiga, samt att vi inte skrev något avtal, säger Per-Erik Laksjö.
Laksjö informerade självmant sin chef om det inträffade.

– Jag ser positivt på en diskussion om vilka uppdrag vi ska lösa, säger han. Vi måste hela tiden utvärdera insatser och ska nu se över rutinerna i hela vår organisation.

Musikkårernas prioriterade uppgift är att tillgodose statsmaktens och Försvarsmaktens behov av musik. Därutöver ska kårerna kunna spela för allmänheten. Det finns också möjlighet för externa parter att köpa medverkan av musikkårer, även om det är ovanligt.

Ärendet kommer att prövas av FPAN under hösten.