Multinationellt samarbete under Toxic Trip

– Först kommer de franska soldaterna att säkra det område som kontaminerats, sedan går det tyska saneringsteamet in, förklarar övningsledaren kapten Andreas Otti från Tyskland. Den multinationella övningen Toxic Trip har pågått hela veckan i Uppsala.

170 deltagare från 18 länder har övat hur man skyddar personal och materiel från händelser med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
En prototyp av Jas Gripen-systemets utvecklade skydd mot CBRN-händelser visades under veckan.
En prototyp av Jas Gripen-systemets utvecklade skydd mot CBRN-händelser visades under veckan. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Deltagarna övade tillsammans för att lära känna varandras metoder och materiel. Här saneras en amerikansk pilot av svensk personal.
Deltagarna övade tillsammans för att lära känna varandras metoder och materiel. Här saneras en amerikansk pilot av svensk personal. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Här väntar det amerikanska saneringsteamet på att den tjeckiska helikoptern ska identifiera var det misstänkta radioaktiva ämnet finns. Dock användes inga farliga ämnen på riktigt i övningen.
Här väntar det amerikanska saneringsteamet på att den tjeckiska helikoptern ska identifiera var det misstänkta radioaktiva ämnet finns. Dock användes inga farliga ämnen på riktigt i övningen. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
En prototyp av Jas Gripen-systemets utvecklade skydd mot CBRN-händelser visades under veckan. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Deltagarna övade tillsammans för att lära känna varandras metoder och materiel. Här saneras en amerikansk pilot av svensk personal. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Här väntar det amerikanska saneringsteamet på att den tjeckiska helikoptern ska identifiera var det misstänkta radioaktiva ämnet finns. Dock användes inga farliga ämnen på riktigt i övningen. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

Utanför en hangar vid Uppsala flygplats myllrar det av uniformer i alla tänkbara mönster. Spridda samtal på engelska, franska, tyska med flera språk hörs. Plötslig ljuder en siren – det är dags för samling till dagens första övningsmoment. Övningsledaren förklarar vad som ska hända och ber alla att samlas för att se demonstrationen bättre.

Så har det sett ut på Uppsala garnison hela veckan. Natos arbetsgrupp för CBRN-utbildning har genomfört den årliga övningen Toxic Trip. Syftet är att flygvapnen i de olika länder som deltar i övningen ska förbättra förmågan att samarbeta för att skydda sin personal och sin materiel vid CBRN-händelser.

CBRN betyder kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. Vid militära insatser kan man mötas av olika hot som inkluderar CBRN-ämnen, till exempel terrorgrupper med tillgång till kemiska och biologiska vapen, kärnkraftsolyckor eller kärnvapen. Därför är det viktigt att öva på hur man sanerar och tar hand om både personal och materiel.

– Den kunskapen kan även komma till nytta vid olyckor i det civila samhället, säger major Johan Sundelin, projektledare för det svenska värdskapet för övningen. Vid sådana tillfällen kan militära resurser ställas till samhällets förfogande.

En stor del av övningen ägnades åt praktiska moment där personal i flygbasförbanden övade sig. Men det fanns också presentationer och seminarier då olika länder visade de andra hur de jobbar med vissa typer av CBRN-händelser. Just detta, att dela med sig av kunskap och erfarenhet, var en av de viktigaste delarna i övningen.

– Vi behöver närma oss varandra och öva tillsammans när det gäller arbetsmetoder och rutiner så att vi är förberedda den gång vi ska göra det på riktigt, säger övningsledaren Andreas Otti från Tyskland.

Toxic Trip är en årlig övning som leds av Nato och där Sverige är med inom ramen för Partnerskap för fred. Den här gången deltog 170 personer från 18 länder och Sverige var värdland för första gången.
– Jag är väldigt nöjd med att allt fungerat så bra, säger Johan Sundelin. De små bekymmer som dykt upp har vi kunnat lösa snabbt och lätt.