Multinationell inryckning vid (F)HQ

Blanketterna som skulle fyllas i var många, likaså var det med antalet prylar som skulle hämtas ut på förrådet men nu är ändå Nordic Battlegroups högkvarter – Force Headquarters – inryckt. Totalt arbetar från och med måndagen ett 60-tal officerare från fem länder - Sverige, Finland, Norge, Estland och Irland - på (F)HQ som ligger på Ledningsregementet i Enköping.

Vapenuthämtning var förstås en del av programmet när personalen till (F)HQ ryckte in. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Sven Svensson från Norge tycker att det känns gott att vara på plats i Enköping.
Överstelöjtnant Sven Svensson från Norge tycker att det känns gott att vara på plats i Enköping. Foto: Jesper Tengroth
Överstelöjtnant Sven Svensson från Norge tycker att det känns gott att vara på plats i Enköping. Foto: Jesper Tengroth

En av dom är överstelöjtnanten Sven Svensson från Norge:
– Det känns väldigt gott att vara här, säger han.
Sven Svensson kommer att vara ställföreträdande chef för logistikavdelningen på (F)HQ och kommer under tiden i Sverige att vara bosatt i Uppsala:
– Det fanns två skäl till att jag sökte mig till NBG. Rent yrkesmässigt ser jag fram mot det multinationella logistikarbetet. Rent privat ser jag fram emot att tillsammans med min dotter få tillbringa två år i Sverige.

Ett tiotal tjänster vid (F)HQ, alla svenska, är dock fortfarande vakanta:                                                                                                          –Det är beklagligt att Sverige som ansvarig nation inte lyckats att bemanna de befattningar som man kommit överens om med de andra länderna. Men jag vet att Högkvarteret jobbar hårt med att försöka lösa det, säger överste Mikael Frisell som är chef för (F)HQ.

I april tillkommer sedan ytterligare fyrtiotalet personer från de fem deltagande länderna och först då är (F)HQ fullbemannat, totalt ska 115 personer arbeta där, varav 84 svenskar.

(F)HQ: s uppgift är att vid en insats leda Nordic Battlegroup. Och nu gäller det att träna upp den förmågan. Under hösten ska personalen bland annat få lära sig en hel del om hur EU:s säkerhetspolitiska arbete fungerar och öva sina kunskaper i hur man planerar operationer. Planering och ledning av NBG ska sedan övas i stor skala under nästa år. Målet är förstås att (F)HQ ska vara fullt operativt den 1 januari 2011 när NBG står i beredskap.

Tills dess är det ju ett tag och under de första veckorna handlar det om mer jordnära saker som att lära sig hitta på regementet, uthämtning av utrustning och att få inloggningarna till datorerna att fungera, precis som vid vilken inryckning som helst.