Möte mellan militärakademier

Under denna vecka genomförs en internationell konferens på Karlberg kring officersutbildning, med deltagande från de nordiska länderna och andra länder runt Östersjön.

Diskussion i en arbetsgrupp med kadetter. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Delegationerna samlade för invigningsceremoni.
Delegationerna samlade för invigningsceremoni. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Chefen för MHS Karlberg, överste Mats Danielsson, tar emot.
Chefen för MHS Karlberg, överste Mats Danielsson, tar emot. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Nationsflaggorna hissas.
Nationsflaggorna hissas. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Delegationerna samlade för invigningsceremoni. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Chefen för MHS Karlberg, överste Mats Danielsson, tar emot. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Nationsflaggorna hissas. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten

Konferensen är ett årligen återkommande möte, där Sverige i år står för värdskapet. Syftet är att diskutera viktiga frågor kring officersutbildning. Bland det som diskuteras i år finns bland annat frågan om vad som skiljer officersutbildningen från andra högskoleutbildningar och vad som är viktigt för oss att vara duktigare på än andra högskoleutbildningar. Ett annat diskussionsämne är etik. Det är en svår och i många stycken abstrakt frågeställning, men den utgör en av de viktigaste frågorna i alla länders officersutbildning. De kadetter vi utbildar skall kunna hantera svåra beslut redan som unga officerare och det kräver en väl genomtänkt moraluppfattning.

De deltagande länderna i år är Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen och Tyskland. Från varje land deltar skolchefen och ytterligare en officer samt ett antal kadetter. Alla arbetar sedan i sammansatta grupper med representanter från alla deltagande länder.

Konferensen invigdes på tisdagen och avslutas på torsdagen. I samband med avslutningen överlämnas den symboliska stafettpinnen till nästa års värdland som är Polen.