Minröjningsdivisionen på operation i Estland

I torsdags, den 27 augusti, kastade 4.sjöstridsflottiljens minröjningsfartyg och stödfartyget HMS Visborg loss och satte kurs österut mot Tallinn.

Minröjningsfartyget Kosterär ett av de deltagande fartygen Foto: Robin von Euler/Försvarsmakten
Minor fällda i Östersjön under de båda världskrigen
Minor fällda i Östersjön under de båda världskrigen Foto: Ingemar Elofsson/Försvarsmakten
Minor fällda i Östersjön under de båda världskrigen Foto: Ingemar Elofsson/Försvarsmakten

Det är fem fartyg och ca 200 officerare och sjömän från Sverige som återigen deltar i den stora internationella operationen Open Spirit under tre veckors tid. Totalt kommer nio nationer att delta i operationen.

Open Spirit är en årligen återkommande multinationell minröjningsoperation i Baltikum. Årets upplaga genomförs i Estland i farvattnen runt och väster om Tallinn. Syftet med Open Spirit är att minska risken från OXA (oexploderad ammunition) från världskrigen mot fiske, sjöfart och miljö samt förbättra interoperabiliteten mellan deltagande enheter, alltså förmågan att arbeta tillsammans över nationsgränserna. Open Spirit 2009 är rekommenderat av BOSB (Baltic Ordnance Safety Board) som är en sammanslutning av Östersjöländerna. Under världskrigen fälldes mycket stora mängder minor i Östersjön och resterna av detta är något som länderna runt Östersjön tillsammans med flera inbjudna nationer arbetat med under många år. Gemensamt börjar man nu få klart för sig var de största mineringarna är utlagda vilket gör att fartygen nu kan arbeta mer effektivt och inrikta sig på att hitta de mineringar som är kända.
För Sverige ger operationen möjlighet att öva och utveckla såväl taktik som stridsteknik både på fartygsnivå och för staben. Det är mycket värdefullt att få öva ledning i ett internationellt sammanhang.

Deltagande enheter är organiserade under estnisk ledning, med fyra task units och varje task unit består av ett antal fartyg. Chefen för 42.minröjningsdivisionen är chef för en av dessa task units.