Mer operativ uppgift för svenskarna i Korea

– Med 56 års obruten närvaro bidrar Sverige till stabilitet på den koreanska halvön.  Insatsen har gett Sverige ett högt internationellt anseende. Armeinspektör Berndt Grundevik har nyligen återvänt från ett besök i Panmunjom och kommenterar det han sett.

Conference Row mellan Nord-och Sydkorea. Foto: Johan Eneroth/Försvarsmakten
Arméinspektören Berndt Grundevik tillsammans med den svenska delegationen i NNSC.
Arméinspektören Berndt Grundevik tillsammans med den svenska delegationen i NNSC. Foto: Magnus Mimer/Försvarsmakten
Arméinspektören Berndt Grundevik tillsammans med den svenska delegationen i NNSC. Foto: Magnus Mimer/Försvarsmakten

Berndt Grundevik igen:
– Den svenska insatsen är ett säkerhetsskapande verktyg och har under senare år blivit mer operativ. Bland annat engageras svenskarna som observatörer vid övningar, vid truppförflyttningar och inspektioner i den demilitariserade zonen, DMZ.
Den svenska delegationen har nyligen roterats, vilket är militärspråk för avlösts. Svensk chef är numera generalmajor Christer Lidström.

NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission etablerades 1953 som en del av kontrollfunktionerna i stilleståndsavtalet (Armistice Agreement, AA) som undertecknades av de militära cheferna från USA/UN, Kina och Nordkorea.
De huvudsakliga uppgifterna var – och är – att kontrollera personal- och krigsmaterielflödet till Nord- respektive Sydkorea.

Fram till mitten av 90-talet utgjordes insatsen av officerare från Sverige, Schweiz, Tjeckoslovakien och Polen. Efter det att Tjeckoslovakien delats upp i två nationer har Sverige och Schweiz ensamma fyllt uppgiften, med viss hjälp från Polen.

Under 2008 beslutades nya operativa uppgifter, så kallade Expanded Tasks, för NNSC som komplement till de uppgifter som är definierade i Armistice Agreement. Syftet med dessa uppgifter är att i högre omfattning involvera NNSC i den operativa verksamheten, och på så sätt effektivare kunna kontrollera efterlevnaden av överenskommelsen mellan de båda koreanska staterna.

Läget i regionen är fortfarande spänt, och förvärrades i fjol efter ett antal händelser, exempelvis när en sydkoreansk medborgare sköts till döds vid en återförening i Nordkorea. Försvårande var också Nordkoreas kärnvapenprov, de avbrutna sexpartssamtalen (Sydkorea, Nordkorea, USA, Ryssland, Japan och Kina), fängslandet av två amerikanska journalister och uppbringandet av en sydkoreansk fiskebåt.

Under augusti genomfördes en av de två årliga större övningarna i Sydkorea, den så kallade Ulchi Freedom Guardian, som är världens största Computer aided exercise. Övningen syftar till att förbereda Sydkoreas övertagande av det operativa ansvaret i krig från USA. Övertagandet ska ske i april 2012.
Föutom Sydkorea och USA deltog även några ”Troop sending states”, bland annat Danmark och Norge.

Svenskarna i NNSC observerade övningen bland annat genom besök vid krigsgrupperade högkvarter och staber.