Medicinalpersonal behövs till Adenviken

Försvarsmedicincentrum planerar nu för rekryteringen av läkare och sjuksköterskor till den planerade insatsen i Adenviken. Det som behövs är kirurger, narkosläkare och anestesi-, operations- och intensivvårdssjuksköterskor.

Foto: Peter Nilsson

Förutsatt ett riksdagsbeslut kommer HMS Carlskrona att bli ledningsfartyg för den Europeiska Unionens flottstyrka i området. Verksamheten, som sanktioneras av FN, innebär att skydda mattransporter till Somalia och handelssjöfarten i området. Insatsen i området beräknas pågå under fyra månader med början i april.

Läs mer om den medicinalpersonal som behövs och deras uppgifter i bifogat dokument till höger på sidan.