Luleå flygplats – en säker plats

I Luleå finns en av Sveriges mest säkra flygplatser. Det visar en kontroll som Transportstyrelsen har genomfört.– Genom ett gott samarbete med Luftfartsverket, både vad gäller flygtrafikledning och flygstationen så skapar vi en säker flygplats med hög kvalitet, säger flygplatschef major Anders Jonsson.

Flygplatschefen Anders Jonsson visar upp den säkra flygplatsen. Foto: Louise Levin
Militära som civila flygplan startar och landar på flygplatsen.
Militära som civila flygplan startar och landar på flygplatsen. Foto: Louise Levin
Militära som civila flygplan startar och landar på flygplatsen. Foto: Louise Levin

Transportstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för Sveriges flygplatser, genomförde den 26—27 augusti en verksamhetskontroll vid Kallax flygplats. Kontrollen omfattade större delen av flygplatsens drift och flygplatsens ledningsfunktioner, civilt som militärt.
– Vi har fått mycket goda omdömen från Transportstyrelsen, säger Anders Jonsson.

Det är F 21 som ansvarar för driften av flygplatsen. Funktioner som flygplatsräddningstjänst och fälthållningsavdelningen är svarar flottiljen för. Fälthållningsavdelningen ser till att start- och landningsbanan och taxibanor är i topptrim sommartid och vintertid hålls fri från snö och is.

– Alla medarbetare som jobbar inom flygplatsen har positivt bidragit till vår säkra flygplats, säger han.

– Många vet nog inte om att flygplatsen är en militär flygbas där den civila trafiken hyr in sig, därför är det en militär som är flygplatschef, säger han.

Här i Luleå finns en av Sveriges säkraste och stabilaste flygplatser med en hög flygsäkerhet och tillgänglighet. Flygplatschefen är mycket nöjd efter den genomförda kontrollen.

Alla de dokument som styr hur verksamheten ska bedrivas har kontrollerats. Dessutom har inspektioner genomförts av fältytor, taxibanor, uppställningsplatser, rullbanan och tekniska installationer som exempelvis banljus, inflygningshjälpmedel.
– Jag som flygplatschef måste bevisa för Transportstyrelsen att flygplatsen i allt uppfyller regelverk samt har en hög flygsäkerhet, säger han.

Kontroller av detta slag genomförs vart tredje år. Till det kan det komma oanmälda kontroller.
– Några sådana har vi inte haft hittills, säger Anders.

– Här landar ni säkert, avslutar han.

Behov av specialistofficerare

För att kunna vidmakthålla den höga driftsäkerheten på flygplatsen behövs specialistofficerare i roller som insatschefer vid flygplatsräddningstjänsten och fälthållningsledare vid fälthållningsavdelningen. Efter avslutad värnpliktstjänstgöring kan du söka till Specialistofficersutbildningen med inriktning mot R3. Har du inte gjort värnplikten men är intresserad av att jobba med dessa uppgifter kan du börja med att söka till aspirantutbildningen. Sista ansökningsdag är den 15:e september.