Livsfarligt intrång på skjutfält

Vid helgens krigsförbandsövning med nationella skyddsstyrkorna/hemvärnet tog sig ett par MC-förare in på Nyårsåsens skjutfält mitt under pågående skarpskjutning. Ingen skadades, men Försvarsmakten oroas av intrången. – De som bryter mot förbudet att ta sig in på området riskerar att utsätta sig för livsfara, säger Anders Holm, chef för övnings- och skjutfältsavdelningen i garnisonen.

Respektera avspärrningar och varningsmeddelanden, för din egen säkerhets skull. Foto: Morgan Sundén/ Försvarsmakten

Vid ett skarpskjutningsmoment mitt på lördagen upptäcktes några MC-förare som körde inne i riskområdet, i riktning mot direkt riktad eld.
Skjutfältets personal fick av en tillfällighet syn på MC-förarna. Via säkerhetsnätet (radiosamband) beordrades omedelbart eld upphör.
Den larmsignal som hörs över hela området startade och MC-förare sågs åka ut från området.
– De kan ha befunnit sig i omedelbar livsfara under längre tid, säger skjutfältschef Klas Lind.

Övnings- och skjutfältspersonalen startade larm enligt sina rutiner, och larmade även polisen eftersom man misstänkte att någon person kunde ha skadats. Området söktes igenom efter eventuella skadade, men ingen hittades och eftersök avslutades i samråd med polisen, som har inlett en förundersökning av händelsen.
– Vi ser oerhört allvarligt på att våra avspärrningar och varningsmeddelanden inte respekteras, säger Anders Holm.
- Vi har mycket höga krav på vår säkerhet, och just därför har allmänheten aldrig tillträde till skjutfälten i Ringenäs och Nyårsåsen. Vi vill verkligen varna allmänheten från att ta sig in på skjutfälten.

För mer information, kontakta:
Klas Lind, skjutfältschef Nyårsåsen och Ringenäs
Tfn: 035-266 39 53
Mobil: 070-663 50 38