Liten enhet – stor insats

SAE (Swedish Air Elements) avtackades i går av insatschefen, generallöjtnant Anders Lindström. SAE har varit i Afghanistan sedan mitten av maj och har hunnit med 315 flyguppdrag sedan dess.

Medaljer till flygenheten SAE efter väl genomfört uppdrag. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
– Ni gör ett bra jobb och insatsen är viktig för säkerheten i Afghanistan, säger generallöjtnant Anders Lindström.
– Ni gör ett bra jobb och insatsen är viktig för säkerheten i Afghanistan, säger generallöjtnant Anders Lindström. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Ceremonin hölls på flygbasen Marmal där det emellanåt bullrar kraftigt.
Ceremonin hölls på flygbasen Marmal där det emellanåt bullrar kraftigt. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
– Ni har gjort ett bra jobb och är välkomna tillbaka nästa år eller till någon annan insats före dess, säger Anders Lindström.
– Ni har gjort ett bra jobb och är välkomna tillbaka nästa år eller till någon annan insats före dess, säger Anders Lindström. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
– Ni gör ett bra jobb och insatsen är viktig för säkerheten i Afghanistan, säger generallöjtnant Anders Lindström. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Ceremonin hölls på flygbasen Marmal där det emellanåt bullrar kraftigt. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
– Ni har gjort ett bra jobb och är välkomna tillbaka nästa år eller till någon annan insats före dess, säger Anders Lindström. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

315 flyguppdrag blir 20 procent av Isafs flygtransporter under de fem månader SAE flygit i Afghanistan.

Det är första gången SAE opererat med sin C-130 i Isafs regi från Isaf-basen Marmal inte långt från Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. En del av stödet till SEA har kommit från tysk sida.

– Det har varit en bra tid och vi har lärt oss mycket. Jag tror vi har tillfört mycket till Isaf trots att vi är en liten enhet, säger Johan Edlund, chef för den senaste gruppen som bemannat SAE.

Den stora nyttan kommer sig av att C130 är fyrmotorigt medan de tyska transportflygplanen är tvåmotoriga. De fyra propellrarna behövs för att klara hög höjd och värme då luften blir tunnare. Höga höjder är vanligt i Afghanistan liksom höga temperaturer under sommarmånaderna. Flera flygbaser ligger på relativt höga höjder, till exempel den i Kabul.

I den svenska flygstyrkan har ingått knappt 25 personer. Det handlar om markpersonal och de som sköter flygningen ombord; befälhavare, styrman, navigatör, maskinist och lastare.