Lapp på luckan

I vackert sensommarväder genomfördes idag soldaterinran med korum inför storpublik.

Storpublik på Kungsholmsfort. Foto: Håkan Jönsson

Till ceremonin på Kungsholmsfort i Karlskrona skärgård hade anhöriga till de värnpliktiga bjudits in och det visade sig att intresset var mycket stort. Man hade från bataljonsledningen kalkylerat med att det skulle komma någonstans mellan 60 till 80 personer utöver de värnpliktiga, deras befäl och musikkår. Det kom ungefär fyra gånger så många, så att sammanlagt rörde det sig om cirka 700 personer som på ett eller annat sätt tog del av högtidligheterna.
Alltsammans ägde rum på en liten öppen plats intill den lilla runda sluphamn, som är så karakteristisk för Kungsholmen. Det valet av plats innebar att de anhöriga kunde stå på försvarsvallarna, som om de varit läktare på en gammal amfiteater, istället för en utbildningsplats för amfibiesoldater, eller rättare sagt bevakningssoldater.


Ceremonin var, som vanligt, uppdelad i två lätt utskiljbara delar, dels den som innehåller själva soldaterinran och leddes av ställföreträdande marinbaschefen kommendörkapten Hans-Erik Fröberg och där han också förklarade bakgrunden till soldaterinran, dels korum med psalmsång under ledning av amiralitetspredikant Kjell Erik Amorelius.
Därutöver medverkade en flaggvakt ur grundutbildningsbataljonen och inte minst marinens musikkår, som efter sitt framförande av Marcia Carolus Rex fick en spontan applåd. 
Hela inramningen inklusive det underbara vädret bidrog till att de som lämnade platsen efter ceremonin sade sig vara mycket nöjda och det verkade gälla så väl medverkande som åskådare.