Kvinnobesök skäl till uppsägning

En major som tjänstgjort i Kongo och som efter en nattlig barrunda tagit med sig hem en kvinna från lokalbefolkningen sägs upp från Försvarsmaktens utlandsstyrka. Det har en enhällig personalansvarsnämnd beslutat.

Majoren avslöjades sedan hans chef funnit kvinnan i majorens säng, samtidigt som majoren varit höggradigt berusad.
 ”Agerandet är mycket omdömeslöst och innebär att majoren brustit i sitt säkerhetstänkande”, skriver personalansvarsnämnden.
”Mot bakgrund av att de etiska reglerna och uppförandekoden bland annat har till syfte att upprätthålla lokalbefolkningens respekt för den svenska personalen måste majoren ha insett konsekvenserna av sitt agerande”, skriver nämnden vidare.
Majoren har förnekat att han varit berusad. Han förnekar också att han haft för avsikt att ha någon sexuell relation med kvinnan.

Officer får löneavdrag

En annan major som misstänks ha kört för fort och som inte lytt värnpliktiga militärpoliser som beordrat honom att stanna döms till ett kraftigt löneavdrag.
Enligt nämnden går det inte att fastslå att majoren kört för fort, men det är helt klart att han som yrkesofficer tappat fattningen med anledning av hur han uppträtt mot den kvinnliga militärpolisen.
Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har dessutom beslutat att varna en förrådsman som använt Försvarsmaktens dator för att besöka pornografiska hemsidor på Internet.
En kapten som använt Försvarsmaktens bensinkort för att tanka sin egen bil fick löneavdrag av personalansvarsnämnden.