Kadetter rycker in

Under vecka 34 påbörjade årets kadetter specialistofficersutbildningen (SOU). Större delen av veckan bestod av en introduktion på de förband som kadetterna senare planerar att arbeta vid.

Fem av ubåtsflottiljens åtta nya specialistkadetter Foto: Försvarsmakten
Kadetter som studerar vid Militärhögskolan i Halmstad
Kadetter som studerar vid Militärhögskolan i Halmstad Foto: Försvarsmakten
Kadetter som studerar vid Militärhögskolan i Halmstad Foto: Försvarsmakten

Under introduktionsveckan på ubåtsflottiljen fick kadetterna en insyn i förbandets struktur, vilka enheter som ingår i förbandet och hur framtiden ser ut. Även flottiljchefen tog emot de nya kadetterna och informerade om förbandets behov.

Praktisk navigation och teambuilding fanns också på schemat och ett kortare besök gjordes på den plats i Gåsefjärden där den sovjetiska ubåten U137 gick på grund 1981.

Vill du också bli officer?

För att bli officer måste du först ha genomfört värnplikt eller aspirantutbildning. Efter detta kan du söka till officersprogrammet eller specialistofficersutbildningen beroende på vad som passar dig bäst. Antagningsprocessen till de två utbildningarna börjar 1 december.

Har du varken genomfört värnplikt eller aspirantutbildning men vill tjänstgöra som sjöman och senare även bli officer kan ansöka om sjömanstjänst på ubåtsflottiljen. Här ges den sökande en frivillig grundutbildning, yrkesutbildning och praktik ombord på fartyg. Är du intresserad av denna tjänst ska du söka här på hemsidan.