JK:s undersökning om efterforskning nedlagd

Justitiekanslern, JK, beslöt den 2 september att lägga ned en förundersökning om att Försvarsmakten skulle ha begått brott mot efterforskningsförbudet. Enligt JK har ingenting kommit fram som styrker detta.

Två anmälningar lämnades in till JK som en följd av artiklar i Svenska Dagbladet, SvD. I dessa artiklar gjordes bland annat gällande att Försvarsmaktens informationsstab hade begärt att få all e-posttrafik mellan soldater i Afghanistanstyrkan och i första hand SvD, men även andra medier som under 2008 hade varit på besök där.

Enligt kammaråklagaren Stefan Lind, som gjort förundersökningen, finns det inget som styrker brott mot efterforskningsförbudet och därför har JK beslutat att lägga ned förundersökningen.