Isaf ger stöd åt ungdomsvårdsskola

Ungdomsvårdsskolan i Sar-e-Pol har få likheter med de i Sverige. Här finns tio pojkar och tre flickor som lever under hårda förhållanden. Josefin Jarlheden som är samverkansofficer i Sar-e-Pol besökte under torsdagen ungdomsvårdsskolan för att hjälpa till med säkerheten.

Ungdomarna som finns på ungdomsvårdsskolan i Sar-e-Pol sitter inspärrade i celler. Det liknar mer fängelse än ungdomsvård. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Samverkansofficer Josefin Jarlheden besöker ungdomsvårsskolan ungefär varannan vecka och har fått bra kontakt med flera av ungdomarna.
Samverkansofficer Josefin Jarlheden besöker ungdomsvårsskolan ungefär varannan vecka och har fått bra kontakt med flera av ungdomarna. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Josefin Jarlheden lämnar taggtråd och stöttor för att öka säkerheten vid ungdomsvårdsskolan.
Josefin Jarlheden lämnar taggtråd och stöttor för att öka säkerheten vid ungdomsvårdsskolan. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Sayed Ismail är chef för ungdomsvårdsskolan i Sar-e-Pol. Han tar mer än gärna emot hjälp som gör livet bättre för de ungdomar han har hand om.
Sayed Ismail är chef för ungdomsvårdsskolan i Sar-e-Pol. Han tar mer än gärna emot hjälp som gör livet bättre för de ungdomar han har hand om. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Samverkansofficer Josefin Jarlheden besöker ungdomsvårsskolan ungefär varannan vecka och har fått bra kontakt med flera av ungdomarna. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Josefin Jarlheden lämnar taggtråd och stöttor för att öka säkerheten vid ungdomsvårdsskolan. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Sayed Ismail är chef för ungdomsvårdsskolan i Sar-e-Pol. Han tar mer än gärna emot hjälp som gör livet bättre för de ungdomar han har hand om. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Ungdomsvårdsskolan får besök av Josefin Jarlheden, som är stationerad på Provincial Office i Sar-e-Pol, ungefär varannan vecka. Det hela liknar egentligen mer ett fängelse än den kriminalvård som ges till ungdomar som kommit på glid i Sverige. De afghanska ungdomarna – i det här fallet mellan 13 och 18 år – sitter inspärrade i ett par celler för pojkarna och en cell för flickorna.

Ungdomsvårdsskolan drivs av myndigheter i Afghanistan. Isaf deltar i ett projekt som FN (UNAMA) står bakom och som drivs med afghanska myndigheter och organisationen CSSP – Correction Support System Program. Genom projektet ska säkerheten öka både innanför och utanför fängelserna och dessutom ses rättskedjan över så att allt går rätt till, från ett omhändertagande till att en misstänkt straffas eller släpps. Projektet ska ge bättre rättssäkerhet både för ungdomar och vuxna.

Ungdomsvårdsskolan i Sar-e-Pol ligger mitt i stan och utifrån är det inte mycket mer än en port i en mur. Bakom muren finns en liten gård med några hus som tidigare var ett vanligt familjehus. Det som avviker är armeringsjärn som fungerar som galler för fönstren.
– Det vore bra om det fanns fler jurister och åklagare med kunskap om den nya ungdomslagen som kom 2006. Med den nya lagen döms ungdomarna som unga vuxna och ska ges rättigheter som vuxna, med bättre möjligheter när de kommer ut i samhället igen, säger samverkansofficer Josefin Jarlheden.

De ungdomar som finns på ungdomsvårdsskolan i Sar-e-Pol har begått brott som stöld, men det finns också någon som begått grövre brott som mord.
Ett par av flickorna har rymt hemifrån och det ses som ett brott i Afghanistan. Orsak till rymning för en av flickorna, är att hon under åratal utnyttjats sexuellt av en släkting.