Högtidsdag i Eksjö

1873 organiserades det första Sappörkompaniet till den av regeringen året innan beslutade Sappörbataljonen i Stockholm. Den förste sappören antogs den 8 september, därmed hade grunden lagts till det som senare skulle bli Ing 2. Regementet fyller således 136 år i år vilket firades i traditionell anda.

Under Ing 2 högtidsdag tilldelades kompanierna kompanifanor. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
C Ing 2 Tommy Karlsson överlämnar en av kompanifanorna till bataljonchef Patrik Magnusson.
C Ing 2 Tommy Karlsson överlämnar en av kompanifanorna till bataljonchef Patrik Magnusson. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
C Ing 2 Tommy Karlsson överlämnar en av kompanifanorna till bataljonchef Patrik Magnusson. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2

Ett stolt ögonblick vid dagens firande var överlämningen av kompanifanorna. Fanornas symboler består av Göta ingenjörregementes heraldiska vapen, truppslagstecken, historiska symboler samt kompanitecken från Ing 1, Ing 2 och Ing 3.

Eksjö hemvärnsmusikkår stod för vacker och traditionell musik, husarer stod uppställda enligt traditionellt manér och karoliner agerade fanbärare till kompanifanorna. Förutom Ing 2:s egen personal var SWEDEC, FMLOG och kamratföreningarna representerade.