Högaktuell stridsutbildning

Försvarsmakten har i flera år övat strid från lätta fordon, framförallt har det skett under utbildningar inför utlandsmissioner.– Den här utbildningen känns verkligen aktuell just nu, säger kapten Tomas Öberg, en av de officerare vid I 19 som kommer att ingå i Nordic Battlegroup, NBG  2011.

När fordonet är under eldgivning och blir utslaget bör det evakueras så snabbt som möjligt. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Alla övningsdeltagare fick prova på att skjuta genom vindruta.
Alla övningsdeltagare fick prova på att skjuta genom vindruta. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Tomas Öberg övar här vapenhantering inne i fordonet inför nästa moment.
Kapten Tomas Öberg övar här vapenhantering inne i fordonet inför nästa moment. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Att bekämpa fienden under körning övades också.
Att bekämpa fienden under körning övades också. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Alla övningsdeltagare fick prova på att skjuta genom vindruta. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Tomas Öberg övar här vapenhantering inne i fordonet inför nästa moment. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Att bekämpa fienden under körning övades också. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens insatser i Sverige och utomlands har påvisat ett behov av att öka förmågan avseende strid från och vid lättare fordon. Utomlands löser Försvarsmakten uppgifter i en miljö där beskjutningar och eldöverfall tillhör hotbilden. Den senaste tiden har utbildningen av strid från lätta fordon aktualiserats ytterligare när svenska soldater utsatts för eldöverfall under patrullering i ibland annat Afghanistan.

I dag används flertalet typer av fordon vid insatser, vilka i huvudsak är avsedda för transport och inte strid. Detta innebär en låg verkans- och skyddsnivå för personal och fordon. En anledning till detta är att denna typ av fordon saknar lavett och observationslucka. Försvarsmakten utökar nu antalet splitterskyddade terrängbilar i Afghanistan, sedan tidigare fanns tolv personterrängbil 6, även kallad Galten och i början av september tillfördes ytterligare tio.

Många friktioner

Ett eldöverfall mot en fordonskolonn är en situation där motståndaren i många fall förberett sig noga. Händelseförloppet är troligtvis mycket snabbt och innebär sannolikt eget skadeutfall och kommer därför kraftigt försvåra för cheferna att få lägesuppfattning samt att leda gruppen eller plutonen initialt. Detta kräver väl inövade och ofta repeterade rutiner vid sammanstöt i syfte att överleva situationen. Samordning av eld och rörelse sker från lägsta nivå med början på enskild soldat och uppåt.
– Det är viktigt att vi övar det här frekvent, det gäller att vi har god färdighet på vapenhanteringen inne i fordonen med alla friktioner det innebär. Bland annat är det trångt med stridsutrustning på och bilbältet måste ibland kopplas loss, säger major Mats Drugge, funktionsofficer inom området markstrid och strid i bebyggelse på I 19.

Snabb evakuering

Under ett par dagar har officerare vid Norrbottens pansarbataljon som kommer att ingå som chefer vid lednings- och understödskompaniet i NBG 2011 övat strid från lätta fordon på skjutfältet i Arvidsjaur. Utbildningen som har genomförts med Mercedes Geländewagen innehåller en mängd typfall, bland annat simuleras beskjutning mot fordonskolonner från alla håll, framifrån, bakifrån, från vänster och höger. Att klara sig ur sådana situationer kräver väl inövade och ofta repeterade rutiner. Samordning av eld och rörelse sker från lägsta nivå med början på enskild soldat och uppåt.
– Fiendens eld kommer att samlas mot fordonet så grunden är att så snabbt som möjligt evakuera området runt fordonet, berättar löjtnant Tomas Simonsson, övningsledare.

Officerarna fick också öva att bekämpa fienden under körning, det skedde också med inslag av lättare sprängladdningar i närheten av vägen som skulle simulera IED-attacker. Dessutom fick varje övningsdeltagare prova att bekämpa fienden genom en vindruta för att få se vikten av att ha skyddsglasögon och vilken effekt vapnet har genom en bilruta.