Hemvärnsövning som syntes

Under veckan som gick genomförde Hallands södra hemvärnsbataljon sin första krigsförbandsövning. Framför allt under helgen märktes övningen av på många håll i Halmstad, med moment som bevakning av skyddsobjekt, genomsökning och skarpskjutning. Övningen har också väckt debatt och kritik.

Soldater ur Hemvärnet i Halland rycker fram under krigsförbandsövningen. Foto: Jan Erik Nordberg/Försvarsmakten

Det moment som kritiseras var ett moment där ett förband ryckte fram till fots genom centrum mot Rådhuset, för att skydda och bevaka Rådhuset som i övningen var ett så kallat skyddsobjekt. I övningens bakomliggande scenario har regeringen gett Försvarsmakten i uppgift att beordra selektivt hemvärnslarm fr.o.m. 2009-09-06 i mellersta och södra Sverige. Regeringen har även fattat beslut att Försvarsmaktens uppdrag att stödja polismyndigheten med militära förband och resurser för att bevaka skyddsobjekt med civila nyttjare gäller. Lv6 ska därför i samverkan med Länsstyrelsen skydda för samhället vitala objekt.
I det kritiserade övningsmomentet var bakgrunden att polisen efter ett sabotageförsök mot Rådhuset har begärt stöd av Försvarsmakten att skydda och bevaka Rådhuset inom ramen för skyddslagen. I anslutning till Rådhuset omhändertogs i momentet ett antal personer och överlämnades till polisen, detta inom ramen för förbandets uppgift att skydda Rådhuset. Minsta möjliga våld användes och ingen använde sina vapen.

Lägre konfliktnivå

Uppgiften var INTE att ”slå ner” någon demonstration. Figuranterna i detta scenario kom från en militant organisation, och var inte demonstranter eller terrorister. I övningsförutsättningarna utgjorde deras agerande vid skyddsobjektet grund för ingripanden. Uppgiften löstes inom ramen för skyddslagen och nödvärnsrätten, INTE inom ramen för lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorbekämpning. Hemvärnet bedriver inga övningar med denna lag som stöd.
– Hemvärnsförbandet har tidigare övat mot värsta scenariot, alltså krig, och detta var första övningen mot en lägre nivå på konfliktskalan, säger Hallandsgruppens chef Lars Olsson, som också var övningsledare. Momentet kring Rådhuset löstes i stort på ett riktigt sätt, men naturligtvis fanns det sådant som kunde förbättras, vilket också utvärderingarna visade. Vi övar ju för att bli bättre.
Hemvärnet är en resurs för samhället som verkar på uppdrag av riksdagen, ytterst svenska folket.


I inriktningspropositionen (2008/2009:140), riksdagsbeslut står det bland annat:
”Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utgör en viktig del av Sveriges försvar och löser nationella uppgifter såsom skydd och bevakning av hamnar, städer och infrastruktur.”

”Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkornas förmåga att samarbeta med den civila krisberedskapen ska ökas inom ramen för de resurser som tilldelats för de militära uppgifterna. Hemvärnsförbanden skall fortsatt vara en viktig aktör avseende samhällets krishantering såväl i fred, kris som i krig.”

Hemvärnet ska kunna verka i olika scenarion: krig, kris och fred. Hallands hemvärn består av kvinnor och män som frivilligt ställer upp och gör insatser för samhället och invånarna i Halland idag, till exempel eftersök, bistå vid bränder, stormen Gudrun med mera.
– För att kunna göra detta måste vi öva oss på alla typer av scenarion, säger Lars Olsson. Att likna hemvärnets övning vid Pinochets militärdiktatur i Chile är både osakligt och ett direkt oförskämt påhopp mot våra frivilliga kvinnor och män i Hallands hemvärn.

– Detta var första gången vi genomförde KFÖ med Nationella skyddsstyrkorna i Halland. Att öva enligt ”KFÖ-modellen” är helt rätt, det ger oss möjlighet att samöva förbandet under längre tid. Jag är mycket nöjd med övningen och jag har sett många bra insatser av soldater och chefer. Bataljonen har nu tagit ytterligare ett steg i utvecklingen mot framtidens nya och vassare nationella skyddsstyrkor, säger Lars Olsson, chef för Hallandsgruppen.