Hemvärnets första krigsförbandsövning

Denna vecka, 7-13 september, genomför Hemvärnet - nationella skyddsstyrkorna i Halland sin första krigsförbandsövning. Framför allt fredag-söndag kommer allmänheten att märka av övningen och de moment som utspelas bland annat i hamnområdet och i centrala Halmstad.

Insatssoldater ur hemvärnet i Halland rycker fram. Foto: Försvarsmakten

Det är Halland södra hemvärnsbataljon som genomför övningen, som startade redan i måndags för staberna. Från och med fredag är hela förbandet samlat, totalt närmare 400 personer.
– Att genomföra krigsförbandsövningar hänger ihop med den nya inriktningen för hemvärnet, säger Lars Olsson, chef för Hallandsgruppen (hemvärnets utbildningsgrupp i Halland). Genom att genomföra större övningar där fler deltar, får vi ett bättre samövat förband.

Under helgen kommer de olika delarna av förbandet att öva bland annat skarpskjutning, genomsökning av objekt (byggnader), framryckning i bebyggelse och sjukvårdstjänst. Allmänheten kommer att märka övningen framför allt genom de militära transporter som sker i området, och när det då och då sker eldgivning med lös ammunition. De olika övningsmomenten äger rum på olika platser i Halmstad med omnejd. Bland annat kommer förband att vara grupperade vid Halmstads fjärrvärmeverk och vid reningsverket på västra stranden. Under söndagsförmiddagen kommer ett större moment med framryckning att utspelas runt Stora torg i Halmstad.
– Det är viktigt för oss att öva även i stadsmiljö, säger Lars Olsson, för att vara beredda på alla typer av insatser och insatsområden.

Vid frågor kontakta Hallandsgruppen.

Telefon 035-266 37 00 eller 070-319 31 01