Hemvärnet övar på Gotland

Mellan den 10-13 september genomförs Rikshemvärnschefens insatsövning 2009 i Visby med omnejd. Amfibieregementet leder övningen och andra deltagande hemvärnsenheter kommer från Ledningsregementet, Skaraborgs regemente och Marinbasen. Dessutom deltar ett norskt hemvärnsförband.

– Gotland är intressant ur många synvinklar och Försvarsmakten vill visa att vi även finns här. I detta fall är det kvalificerade hemvärnsförband som gör en efterfrågad insats. Omkring 250 soldater deltar i övningen. På Gotland finns annars totalt ca 600 hemvärnssoldater med hög och ständig beredskap. Vi vill också för allmänhet och myndighetsföreträdare visa upp vad vi kan och hjälpa till att rekrytera nya soldater. Enheterna behöver ständig påfyllning av personal och Gotlandsgruppen genomför bl a därför nästa år två utbildningar som ska ge totalt 60 nya soldater, säger rikshemvärnschefen och brigadgeneralen Roland Ekenberg.

Syftet med övningen är, att ett tillfälligt sammansatt hemvärnsinsatskompani ska lösa uppgifter kopplade till skydd och bevakning av den viktiga hamnen och andra objekt i Visby. En viktig del är också själva transporten av soldaterna till Gotland. Dessutom är, av utbildningsskäl, en norsk insatspluton med för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte länderna emellan.

För deltagande eller frågor om övningen, kontakta:
Magnus Bohman, informatör vid Amfibieregementet, 0730-83 00 84