Frivillig utbildning för vårt försvar

– Jag vill att ni funderar över en sak som ni tyckte gick bra och en sak som ni vill göra bättre, säger kapten Fredrik Fant till gruppen med hemvärnssoldater framför sig. Det är paus under skarpskjutningsmomentet på krigsförbandsövning för en av regementets hemvärnsbataljoner.

Regementschef Ronald Månsson deltog vid en av utvärderingarna under övningen. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Alla förberedelser klara, nu väntar han spänt på att se om fienden dyker upp.
Alla förberedelser klara, nu väntar han spänt på att se om fienden dyker upp. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Alla förberedelser klara, nu väntar han spänt på att se om fienden dyker upp. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Solen flödar över ängen men inne i skogen är det lite dunkelt. Tystnaden bryts av att en gren knäcks när en grupp soldater kommer fram ur buskarna. De kryper ihop och placerar sig längs kanten, i skogsbrynet. Gruppchefen rör sig mellan soldaterna, viskar och pekar för att visa vilket område han vill att var och en ska hålla koll på. Längre bort, knappt synliga i det höga gräset, ligger ytterligare en grupp med soldater.

Plötsligt bryts lugnet, någon skriker
– Fiende, röda huset, vänster, avstånd 250 meter.
Skogen fylls av ljudet från skottlossningen och strax är luften fylld av krutdoft.

– Eld upphör, skriker skjutledaren. Allt tystnar och gruppen drar sig tillbaka. Soldaterna, som kommer från Billinge hemvärnskompani, samlas runt skjutledaren, yrkesofficer som till vardags utbildar värnpliktiga, för att de tillsammans ska utvärdera det som har hänt.

Utbildning

Skjutningen var en del av övningen som genomfördes 18-20 september med Kåkinds hemvärnsbataljon. Skaraborgsgruppen, som är en utbildningsgrupp för hemvärnet, har tillsammans med övrig personal på Skaraborgs regemente planerat och lett övningen.

Att använda kompetens från regementets alla olika personalgrupper bidrar till att förnya och vidareutveckla hemvärnet med moderna metoder i exempelvis ledning av insatser, oavsett civila eller militära, samt att höja utbildningsnivån avseende vapenhantering med mera.

Grundkonceptet att kunna öva med hemvärnet är ömsesidig respekt, utan den kommer vi ingenstans i samarbetet.
– Jag som övningsledare måste förstå att jag arbetar med en människa med en annan yrkesbakgrund och acceptera att han/hon ser på ett problem på ett annat synsätt än typiskt militärt fyrkantigt, säger Fredrik Fant som leder skarpskjutningsövningen.

Frivillighet

För de enskilda hemvärnssoldaterna är övningen viktig. Deras deltagande i hemvärnet bygger helt på frivillighet och de har tagit ledigt från sina jobb för att ställa upp och öva för vårt samhälles försvar.

Under året ska soldaterna göra minst 20 timmars tjänst för att upprätthålla sina förmågor och kunskaper. Det ställer krav på övningsledare då deras utbildningsståndpunkt är väldigt varierande från att vara precis nymuckad soldat till att knappt ha hanterat ett vapen sedan mitten av 80-talet.

– Det är faktiskt mer utvecklande som människa och utbildare att få jobba med så många olika människor med olika yrkesbakgrund och ålder samtidigt än med värnpliktiga. Du ska få alla att sträva efter samma mål och göra samma fysiska prestation oavsett de är 68 år eller 23 år, avslutar Fredrik.