Från drivmedel till trasiga fordon

Soldaterna på transportgruppen har fullt upp i den afghanska hettan. Kör de inte ut mat till de tre provinskontoren så levererar de drivmedel till den afghanska armén och polisen eller humanitärt stöd i form av vatten och filtar till lokalbefolkningen.

Den svenska transportgruppen i Afghanistan. Foto: Sergeant Alexander Karlsson/Combat Camera
Förare i lastbil P124. I förgrunden den uppluckade takskyttens fot.
Förare i lastbil P124. I förgrunden den uppluckade takskyttens fot. Foto: Sergeant Alexander Karlsson/Combat Camera
Tillsammans med containern levererades också Hescos (moduler som fylls med sand för att bilda en mur).
Tillsammans med containern levererades också Hescos (moduler som fylls med sand för att bilda en mur). Foto: Sergeant Alexander Karlsson/Combat Camera
Container lyfts på plats.
Container lyfts på plats. Foto: Sergeant Alexander Karlsson/Combat Camera
Förare i lastbil P124. I förgrunden den uppluckade takskyttens fot. Foto: Sergeant Alexander Karlsson/Combat Camera
Tillsammans med containern levererades också Hescos (moduler som fylls med sand för att bilda en mur). Foto: Sergeant Alexander Karlsson/Combat Camera
Container lyfts på plats. Foto: Sergeant Alexander Karlsson/Combat Camera

En annan viktig uppgift är att ansvara för bärgningsverksamheten på det svensk-finska förbandet. Det innebär att de tar hand om alla fordon som vält, skadats eller av någon anledning bara slutat fungera ute i fält.
– Vi bärgade bland annat den RG32 som för ett par veckor voltade ner i ett dike under en patrull i västra delen av vårt ansvarsområde, säger Henrik som är chef för transportgruppen.

Den svenska transportgruppen består av fem man: chef, ställföreträdare och tre soldater. Och till sitt förfogande har de tre lastbilar och ett ledningsfordon.
– Jag tycker vi har ett varierande jobb. Om vi hinner försöker vi också hjälpa till med olika personaltransporter i och runt Mazar-e-Sharif, säger Jeppe som är ställföreträdande chef på gruppen.

Alla fem kommer ursprungligen från Nordic Battlegroup vilket innebär att de har tränat tillsammans i drygt två år. Något de har stor nytta av i Afghanistan.
– Helt klart. Vi känner varandra ordentligt och är väl samtrimmade som enhet där alla vet vad de ska göra, säger Henrik.

Vägarna i Afghanistan är inte de bästa och de sliter hårt på alla typer av fordon. Men Henrik är nöjd med sina lastbilar.
– De håller faktiskt väldigt bra och är sällan trasiga. Dessutom ger de ett mycket bra skydd om det skulle hända något när vi är ute och kör, säger han.

I slutet av förra veckan var transportgruppen ute tillsammans med en skyttepluton och ett MOT-team (Military Observation Team) och lämnade en poliscontainer (enkel polisstation) till den lokala afghanska polisen i Kunduz. Det var avslutningen på en omfattande planering och samverkan mellan den svenska styrkans Cimic-officer (Civil Military Cooperation) och de afghanska myndigheterna.