Förtydligande avseende svenska soldater och yttrandefriheten

För svenska soldater gäller yttrandefriheten oinskränkt. Det finns inte några avtal där den kan förhandlas bort.

Avseende försvarshemligheter så gäller dock sekretesslagen vilken står över yttrandefriheten. Vid brott mot sekretesslagen träder brottsbalken in.