Försvarsministern i Afghanistan

Försvarsminister Sten Tolgfors anlände igår till Afghanistan för att bland annat besöka den svenska styrkan på plats i landets norra del. Under dagen har Sten Tolgfors besökt soldater och officerare i Sar e Pol vid ett av styrkans PO, Provincial Office.

Under en rundvandring i staden Sar e Pol resonerade Erik, militärpolis och Sten Tolgfors, försvarsminister bland annat kring säkerhet och arbetsförhållanden för en soldat i Afghanistan. Foto: Henrik Klingberg
Under dagens rundresa träffade Sten Tolgfors företrädare för organisationer som arbetar lokalt för att bland annat diskutera säkerheten i stort och hur den varit kring valet.
Under dagens rundresa träffade Sten Tolgfors företrädare för organisationer som arbetar lokalt för att bland annat diskutera säkerheten i stort och hur den varit kring valet. Foto: Henrik Klingberg
Försvarsminister Sten Tolgfors tackar chefen för Provincial Office i Sar e Pol, Major Göran och överlämnar en plakett.
Försvarsminister Sten Tolgfors tackar chefen för Provincial Office i Sar e Pol, Major Göran och överlämnar en plakett. Foto: Henrik Klingberg
Sten Tolgfors anlände under gårdagen till den svensk-finska huvudcampen i Mazar-e-Sharif och mottogs då av en fanvakt.
Sten Tolgfors anlände under gårdagen till den svensk-finska huvudcampen i Mazar-e-Sharif och mottogs då av en fanvakt. Foto: Henrik Klingberg
Under dagens rundresa träffade Sten Tolgfors företrädare för organisationer som arbetar lokalt för att bland annat diskutera säkerheten i stort och hur den varit kring valet. Foto: Henrik Klingberg
Försvarsminister Sten Tolgfors tackar chefen för Provincial Office i Sar e Pol, Major Göran och överlämnar en plakett. Foto: Henrik Klingberg
Sten Tolgfors anlände under gårdagen till den svensk-finska huvudcampen i Mazar-e-Sharif och mottogs då av en fanvakt. Foto: Henrik Klingberg

Under besöket har försvarsministern även träffat politiker och andra afghanska företrädare för att sätta sig in i läget i det svensk-finska ansvarsområdet i norra Afghanistan.

Sten Tolgfors har betonat vikten av att Sverige ger ett långsiktigt stöd till landet och att den svenska styrkan kommer att utökas successivt från dagens cirka 400 svenskar till 500 redan senare under hösten.
– Jag hade höga förväntningar när jag åkte hit och de har överträffats. Väldigt kompetent och professionellt är mitt intryck av de svenska soldaterna, säger Sten Tolgfors.
– Jag är utomordentligt stolt över våra soldater på plats.

I Sar e Pol gjordes en fotpatrull som försvarsministern deltog i och vid det svensk- finska provinskontoret,  som är ett av tre i det svensk-finska ansvarsområdet, visade Sten Tolgfors tacksamhet gentemot de soldater som ställer upp för att göra säkerheten bättre i landet.
– Den höga militära kompetensen tillsammans med den svenska attityden gör att insatsen fungerar väl, det har jag fått bekräftat av civilbefolkning, kollegor från andra länder och av afghanska företrädare. Det är så det ska vara och det är skönt att kunna konstatera att det är så det är.