Försvarsmaktens största och modernaste lager invigt

– En viktig pusselbit är nu på plats för att göra Försvarsmaktens förband mer gripbara, sa generallöjtnant Göran Mårtensson i sitt tal vid invigningen av Försvarsmaktens nya centrala lager i Arboga den 1 september.

Efter invigningen fick de inbjudna gästerna en guidad rundvandring. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Göran Mårtensson invigningstalar flankerad av Arméns musikkår som stod för underhållningen.
Göran Mårtensson invigningstalar flankerad av Arméns musikkår som stod för underhållningen. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Försvarsmaktens centrallager under uppbyggnad.
Försvarsmaktens centrallager under uppbyggnad. Foto: Marie Borg Lagerfastigheter Arboga
Anders Malmström, FMLOG, visar upp de nya lokalerna.
Anders Malmström, FMLOG, visar upp de nya lokalerna. Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten
Göran Mårtensson invigningstalar flankerad av Arméns musikkår som stod för underhållningen. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Försvarsmaktens centrallager under uppbyggnad. Foto: Marie Borg Lagerfastigheter Arboga
Anders Malmström, FMLOG, visar upp de nya lokalerna. Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten

– Det nya centrallagret eller distributionscentralen är en viktig delkomponent i Försvarsmaktens utvecklingsarbete och det nya koncept som håller på att införas för förnödenhetsförsörjningen, fortsätter han. Vi tar till vara på modern, civil teknik och har även rekryterat civil kompetens inom detta område.

Det nya konceptet där Försvarsmaktens centrala lager är en del syftar till att öka tillgängligheten och leveranssäkerheten av förnödenheter och materiel inom Försvarsmakten. Konceptet innefattar både nytt systemstöd och nya arbetssätt i hela kedjan från leverantör till slutanvändarna vid förbanden runt om i landet.

– Målet är att minska kostnaderna med 100 miljoner från och med 2013, pengar som vi kan lägga på våra insatser. Det kommer vi att realisera genom resurssnålare verksamhet, effektivare hantering och mindre mängd lokaler ute i landet.

Försvarsmaktens centrala lager

Det centrala lagret används för lagring och distribution av olika slag av förnödenheter såsom kläder, personlig utrustning och gruppmateriel. Det helautomatiserade höglagret och den automatiserade plockanläggningen säkrar både en hög hanteringseffektivitet och en hög kvalitet på förnödenhetsflödet ut till förbanden. I lagret produceras olika utrustningssatser för sjukvård, verktyg, sambandstjänst med mera. I byggnaden finns funktionsutrymmen för bland annat livsmedel, batterihantering, tvättning och för besiktningar av olika slag. Stora öppna hanteringsytor ger utrymme för hantering och sammansättning av förnödenheter och materiel inför beredskap och insatser både nationellt och internationellt.