Försvarsmakten övar sin beredskap

Totalt 1 600 soldater och sjömän och ett stort antal stridsfordon, fartyg och stridsflygplan deltar den här veckan i Försvarsmaktens stora beredskapsövning.

HMS Sundsvall kastar loss. Foto: Sergeant Marco Nilsson/Combat Camera

Övningen syftar till att öva Försvarsmaktens beredskap och skyddet av Sverige. I princip deltar hela Försvarsmakten i övningen.
– Att hävda Sveriges nationella territoriella integritet är en av våra huvuduppgifter. Därför är den här typen av övning nödvändig för Försvarsmakten. Jag sa också när jag tillträdde att vi måste bli mer synliga. Detta är ett led i det arbetet, säger ÖB Sverker Göranson.

Alltihopa inleds med en beredskapskontroll för att sen övergå till en funktionskontroll – från ledning av förband i luften, på marken och till sjöss hela vägen till skarpskjutning med mark-, marin- och flygstridskrafter.

Förmodligen kommer en hel del människor runt om i landet att märka av övningen. Någon kan säkert också bli störd, men ambitionen är att genomföra den så att påverkan på det civila samhället blir så liten som möjligt.

När Försvarsmakten planerade övningen identifierades några extra moment, bland annat ledning av gemensamma marin- armé- och flyginsatser samt strategiska förflyttningar av förband. För att ge den övade personalen så bra förutsättningar som möjligt har Försvarsmakten därför valt att fokusera delar av övningen till Gotland med omgivande farvatten och luftrum.