Första helikopter 15 har landat på Visby

Det övas intensivt i området kring Karlskrona just nu. Helikopter 15 och korvett Visby tillhör det modernaste inom respektive gren. Den första landningen på korvetten Visby är nu genomförd med bra resultat och de båda projekten är fysiskt sammanlänkade.

Anflygningsträning till sjöss utanför Karlskrona. Foto: Peter Nilsson/Kockums
Efter premiärlandningen med fartyget till kaj.
Efter premiärlandningen med fartyget till kaj. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Övningar till sjöss.
Övningar till sjöss. Foto: Peter Nilsson/Kockums
Efter premiärlandningen med fartyget till kaj. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Övningar till sjöss. Foto: Peter Nilsson/Kockums

Försvarsmakten har påbörjat förberedelser inför en fortsatt medverkan i EU:s marina insats utanför Somalias kust, operation Atalanta. En del som utreds är ett eventuellt deltagande av svenska helikoptrar. Ett fartyg med helikopter kan övervaka ett större område genom att nyttja helikopterns sensorer och höga fart. De ger också en bättre möjlighet att snabbt identifiera och bedöma misstänkta fartyg. En förutsättning är att helikoptern kan använda fartyg som landningsplats och tillfällig basering mellan uppdragen. Att landa på fartyg är ingen ny förmåga inom Försvarsmakten, det nyttjades flitigt, inte minst under 80-talets ubåtsjaktsoperationer.

Lyckad premiärlandning

Fredagen den 28 augusti var första gången Helikopter 15 landade ombord på ett fartyg. Landningen på Visbykorvettens däck genomfördes av besättningen Ulf Lundström 3.hkpskv, Peter Wallgren och Joachim Johansson FMV ToE. Denna landning är en del i tillverkaren, Agusta Westlands, uppvisning av kravuppfyllnad mot FMV som kommer att slutföras i månadsskiftet september, oktober. Därefter kommer Försvarsmakten ta vid och vidareutveckla förmågan inför en eventuell insats.

Att ta ombord en helikopter på ett fartyg kräver noggranna förberedelser och en tränad besättning även på fartyget. Mats Agneús är fartygschef på korvetten Visby:
– Helikoptern är en naturlig och självklar del i alla marina operationer. Den kan användas som spaningsplattform, för materieltransporter, sjukvårdstransporter och mycket mera. Den är en resurs som vi i marinen saknat under ett antal år varför de här proven känns extra viktiga.

Under de kommande veckorna fortsätter proven med bland annat landningar och starter till sjöss. Projektet helikopter 15 fortsätter enligt plan. De två första Visbykorvetterna levereras till Försvarsmakten i december 2009.