Flyget tillbaka i Unaville

I samband med Natoövningen Loyal Arrow som genomfördes under juni månad upprättade Försvarets materielverk, FMV, för första gången en range som hade till uppgift att ge deltagarna en så realistisk hotmiljö som möjligt. FMV byggde upp en by med namnet Unaville som även under veckans flygövningar kommer till stor nytta.

Ett Herculesplan, C-130, blir beskjutet under det att proviant släpptes i fallskärm med en övningsraket, ”Smokey Sam”, för att simulera luftvärnsrobot. Foto: Kristofer Sjöström/FMV SSC
I Unaville, kulissbyn i provområdet, har övningar på att släppa hjälpsändningar i fallskärm genomförts.
I Unaville, kulissbyn i provområdet, har övningar på att släppa hjälpsändningar i fallskärm genomförts. Foto: Anders Åberg/FMV
Uppblåsbar attrapp av en medeldistansrobot som användes för att simulera ett av målen.
Uppblåsbar attrapp av en medeldistansrobot som användes för att simulera ett av målen. Foto: Kristofer Sjöström/FMV SSC
Radarsimulator T43 från England, simulerar fientligt luftvärn.
Radarsimulator T43 från England, simulerar fientligt luftvärn. Foto: Kristofer Sjöström/FMV SSC
I Unaville, kulissbyn i provområdet, har övningar på att släppa hjälpsändningar i fallskärm genomförts. Foto: Anders Åberg/FMV
Uppblåsbar attrapp av en medeldistansrobot som användes för att simulera ett av målen. Foto: Kristofer Sjöström/FMV SSC
Radarsimulator T43 från England, simulerar fientligt luftvärn. Foto: Kristofer Sjöström/FMV SSC

Till Loyal Arrow byggdes en by upp inne i provområdet i Vidsel. Byn fick namnet Unaville och var tänkt att i första hand nyttjas för att öva förbandens förmåga inom personnel recovery, släppa hjälpsändningar och mycket mera. Att döpa byn till Unaville grundades efter initiativtagaren och marknadsdirektören vid FMV, Jan Unander.

– Ja det är inte alla som har en by uppkallad efter sig, etableringen innebar nog en hel del extrajobb för de som i själva verket byggde den. Byn finns kvar och kommer att användas i framtiden för en rad olika projekt, berättar Jan Unander.

Samarbete med andra ranger

FMV kontaktade på ett tidigt stadium de två andra Electronic Warfare-rangerna i Europa, för att undersöka möjligheterna att hyra in system. Eftersom FMV installerat ett debriefingsystem av samma modell som finns vid övriga två, krävdes ingen större anpassning då systemen anlände till Vidsel.

System transporterades upp till Vidsel från Spadeadam, som är Royal Air Force range i norra England, och från Polygone, motsvarande range på gränsen mellan Tyskland och Frankrike. Där kopplades systemen upp mot utvärderingssystemet, vilket fungerade alldeles utmärkt.

– Att planera en komplicerad insats, med förband från flera länder är en utmaning, men att dessutom kunna genomföra verksamheten i ett område där ett så realistiskt scenario som möjligt presenteras kombinerat med skarpskjutningar, är unikt i Europa för Vidsel, berättar Unander.

Öva internationellt hemma – unikt i Europa

Det första steget i en mer permanent etablering är taget i och med FMV:s investering i ultra violetta och infraröda simulatorer, UV/IR. De representerar handhållna luftvärnssystem som är mycket vanliga i konfliktområden, exempelvis i Afghanistan. Det andra steget som FMV investerat i är ett väl fungerande debriefingsystem. Det är egentligen nyckeln till utvärdering efter genomförd insats. Det sista steget, att integrera de större radarriktade luftvärnssystemen, är än så länge löst genom att hyra in olika system.

Närheten till övningsområdet från F 21 i Luleå ger en extra dimension på flygövningarna. Förutom att det ger möjligheter att kunna vara värd för både nationella och internationella övningar ger det piloterna nödvändiga erfarenheter inför kommande insatser.

– Närheten till Vidsel gör att vi kan på ett enkelt och billigt sätt öva realistiska uppdrag på daglig basis, säger Carl-Johan Edström, divisionschef för 212.stridsflygdivisionen på F 21.

Lars-Åke Siggelin ansvarade för den svenska delen av telekrigverksamheten under övningen Loyal Arrow. Han berättar vikten av att öva så realistiskt som möjligt för att kunna överleva när det väl gäller. De farliga situationer som europeiska soldater ställs inför under utlandsmissioner idag kan även innebära luftvärnsattacker.

– Att ta sig fram till sitt mål och överleva trots att fienden försöker skjuta ner en, det är då pilotens taktik och motmedelsystem sätts på prov, säger han.

– Vidsel är den bästa platsen i Europa att öva det här på. Ingen annanstans går det att få så mycket taktisk frihet och öva så pass realistiskt, avslutar Siggelin.

Fortsatt utveckling

Provplatsen på Vidsel kommer fortsätta utbyggnaden av en EW Range under mottot ”Train as You Fight” och går under projektnamnet VIEWS. I första hand ska svenska förband, utvecklingsprojekt och industri använda systemen, men kapaciteten kommer även att erbjudas till andra intressenter.

– Vi har ett unikt område och en unik resurs, avslutar Unander.