Ett stridsfartyg blir besiktigat

Fjärde Sjöstridsflottiljen har en omfattande internationell verksamhet. För att ytterligare höja kvaliteten och maximera säkerheten finns ett samarbete sedan många år tillbaka med FOST, Flag Officer Sea Training, en enhet inom brittiska Royal Navy. FOST har besökt flottiljen under tre veckor.

Seariders från Flag Officer Sea Training kommer ombord. Foto: Fjärde sjöstridsflottiljen

FOST kan, enkelt uttryckt, beskrivas som en ”avancerad besiktning” av ett örlogsfartyg och dess besättning. ”Besiktningen” har utförts av professionella inspektörer, så kallade Sea Riders, från den brittiska marinen. Deras uppgift har varit att bedöma alla fartyg från köl till topplanterna. Ingenting har lämnats åt slumpen. Både fartyg och besättning har prövats. FOST-operatörerna, var och en specialist på sitt område, har bedömt allt; minkrig, elektronisk krigföring, skadekontroll, egenskydd, sjukvård, sonar, stridsledning, flygbekämpning, ytstrid, kommunikation, mediarelationer och mycket annat. Efteråt lämnar FOST en bedömning av fartygets standard och också rekommendationer på förbättringar.

– Ytterst syftar allt det här till att höja kvaliteten och maximera säkerheten ombord, säger chefen för Fjärde Sjöstridsflottiljen, kommendör Jan Thörnqvist.

Svenska enheter har tidigare varit i England for att öva tillsammans med FOST men den har gången har alltså britterna kommit hit.

– Jämfört med tidigare år har årets FOST-övning varit mer fokuserad på stridstjänst, säger stabschefen på Fjärde Sjöstridsflottiljen, kommendörkapten Björn Vibern.
– Dessutom har verksamheten bedrivits på en högre nivå än tidigare, tillägger han. Alla flottiljens fartyg har prövats och utvärderats.

Att döma av besättningarnas reaktioner verkar samarbetet med britterna vara mycket uppskattat.

– De här veckorna har varit oerhört värdefulla för oss, säger sekonden på HMS Arholma, ett av de fartyg som FOST-inspektörerna har kontrollerat.
– De här killarna är enormt professionella. Att ha fått öva under så realistiska förhållanden har varit enormt givande.

Chefen för FOST-teamet, kommendörkapten Ben Aldous, berättar att de är mycket hårdflörtade i sina omdömen.

– Det är ovanligt att vi delar ut toppbetyg. ”Tillfredsställande” brukar vara ett högt betyg. Han får frågan om de inte brukar betraktas som ”griniga gamla gubbar” av besättningarna?
– Jodå, varje dag, svarar han och ler. Men det är också viktigt att komma ihåg att vi inte gör det här för att trycka ner fartygsbesättningarna i skorna, utan för att de ska bli ännu bättre på att utföra sina uppgifter, avslutar kommendörkapten Aldous.