Erfarenheter byttes vid teknikseminarium

För första gången har ett seminarium i teknisk tjänst genomförts vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad. Av reaktionerna att döma var det både lyckat och efterlängtat.

Christer Leander från SAAB Group tyckte helheten var det som gjorde seminariet så bra. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Christer Mårtensson tyckte det var mycket intressanta dagar.
Christer Mårtensson tyckte det var mycket intressanta dagar. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Besökarna fick också möjlighet att prova på olika nya tekniska lösningar.
Besökarna fick också möjlighet att prova på olika nya tekniska lösningar. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Projektledare för seminariet, Jonas Buhre var nöjd med seminariet.
Projektledare för seminariet, Jonas Buhre var nöjd med seminariet. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Christer Mårtensson tyckte det var mycket intressanta dagar. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Besökarna fick också möjlighet att prova på olika nya tekniska lösningar. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Projektledare för seminariet, Jonas Buhre var nöjd med seminariet. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten

Över hundra deltagare från industrin, Försvarets Materielverk, Danmarks och Norges försvarsmakter och olika delar av den svenska försvarsmakten deltog i tredagarsseminariet.

Samordning

Mer och bättre samordning inom det stora området teknisk tjänst är den utmaning som är gemensam för de nordiska länderna, eftersom det i förlängningen innebär en kostnadseffektivare verksamhet.
– Våra försvarsmakter ser inte ut att bli större inom överskådlig framtid, som Arvid Lillerud från norska försvaret uttryckte det. Samordning är därför av största vikt. Det är intressant att se hur samordningen mellan försvarsgrenarna i Sverige fungerar. Ni har kommit en bra bit längre än oss i Norge.

– Det har varit några mycket intressanta dagar, tyckte överstelöjtnant Christer Mårtensson från FMLOG Stab. Marinen, flygvapnet och armén arbetar på olika sätt. Under seminariet har deras olika synsätt kommit fram, vilket ökar förståelsen. Från vår synvinkel vill vi naturligtvis samordna den tekniska tjänsten så långt som det är möjligt eftersom vi arbetar över arenagränserna.

Helhetsgrepp

Christer Leander från SAAB Group var mycket nöjd med dagarna i Halmstad.
– Det är svårt att peka på något specifikt som jag tycker varit extra bra här, utan det är helheten som gjort det så givande.
– Seminariet har haft ett brett innehåll med föreläsningar från hög strategisk nivå ner till detaljnivå, men med internationella insatser som röd tråd, förklarar seminariets projektledare major Jonas Buhre.
– Det är bra att bryta av den vardagliga tjänsten för att hitta ny inspiration, få nya idéer och lära av varandra. Kanske är det just skapandet av nya kontakter som är det allra nyttigaste med seminariet, fortsätter Jonas Buhre.

Han får medhåll från chefen för FMTS, Mats Klintäng.
– Det här är klockrent! Här har erfarenheter utbytts, försvarsgrenarna knutits ihop, det har skapats nya kontaktytor och nätverk. Det kommer att göra oss effektivare och jag har redan fått påstötningar om att vi ska anordna fler seminarier. Målet är att det blir återkommande varje år, för att 2013 anordna ett större internationellt seminarium.