Dykeri på ubåtsflottiljen

Dykeriverksamheten inom ubåtsvapnet består till största del av flottiljens dykeri- och ubåtsräddningsfartyg HMS Belos. Förutom denna finns även dykare utplacerade på samtliga ubåtar.

Transport ut till dykplatsen. Foto: Björn Gullander
Dykare vid ytan.
Dykare vid ytan. Foto: Björn Gullander
En dykare dokumenterar en bottenplats med hjälp av videokamera.
En dykare dokumenterar en bottenplats med hjälp av videokamera. Foto: Ingebrikt Sjövik
Dykare vid ytan. Foto: Björn Gullander
En dykare dokumenterar en bottenplats med hjälp av videokamera. Foto: Ingebrikt Sjövik

För att upprätthålla den höga kompetens som ubåtsflottiljens dykare besitter genomförs varje år ett årsprov samt dykveckor. Under årsproven testas dykarna på allt från att genomföra ordinarie arbetsdyk till haveri av egen utrustning. Övriga dykveckor syftar framför allt till att dykarna får tillräckligt med tid i vattnet. Liksom en pilot måste ha ett visst antal timmar i luften för att behålla sitt certifikat måste dykaren vara i vattnet.

Flottiljens dykare används ständigt för att inspektera och kontrollera marinens fartyg. Utöver detta kan de bland annat användas för att söka efter föremål eller personer, rekognoscera havsbotten eller dokumentera haveri- eller brottsplatser.