Dags att summera ME01:s insats

Sveriges fyra månader långa insats i Operation Atalanta är till ända. Den 15 september förtöjer örlogsfartygen i hamnen i Djibouti och ett digert arbete att packa och lasta materielen tar vid.

ME01 har gjort skillnad i Adenviken. Idag vet man mer om piratverksamheten än när EUNAVFOR inleddes. Foto: Hannah Larsson

– Vi börjar inte avveckla verksamheten förrän vi kört handen i kaklet den 15 september, var förbandschefen Magnus Jönssons uppmuntrande ord till ME01 inför den sista sjöpullen i den EU-ledda Operation Atalanta.

Mycket riktigt innebar den en hel del dramatik. Skyddsstyrkan VPD (vessel protection detachment) genomförde ett antal undersökningar av båtar och hittade, på en skiff med flyktingar, tre handeldvapen och en stege. 

Säkerhet är A och O

Nu längtar besättningarna hem till Sverige men hela insatsen har präglats av målfokusering och strävan efter att nå bästa möjliga resultat. Sverige förfogar inte över några fina fregatter men när andra enheter i EUNAVFOR genom sin blotta storlek kan kännas hotande, närmar sig små somaliska fiskebåtar de svenska korvetterna för att självmant berätta om avvikande beteenden de uppmärksammat.

En sak tummar vi aldrig på – säkerheten för vårt manskap. Utbildningen har med jämna mellanrum kontrollerats i drillar och övningar. Förbandet är till stor del rekryterat ur insatsförbandet Internationella korvettstyrkan (IKS08) med yrkesofficerare och kontraktsanställda sjömän. Där spelar blandningen av unga, ivriga och nymuckade med äldre och erfarna befäl en stor roll. Stridsvärdet har under de fyra månader ständigt varit i topp.

Iakttagelser god hjälp

ME01 har varit ett oerhört aktivt förband, vilket bland annat visar sig i rekord i antal undersökta båtar. Flera har kunnat misstänkas bedriva någon form av illegal verksamhet men de flesta är helt vanliga fiskare eller fraktbåtar. Under insatsens fyra månader har ca 40 båtar undersökts. Ufrågningarna av besättningarna om vad de vet om piratverksamhet gör att underrättelseläget i Eunavfor ser gott ut. De pirater som på senare år omsatt hundratals miljoner kronor genom sina kapningar och som hållit hundratals sjömän som gisslan ombord på sina egna fartyg i månader, har fått en tuffare tillvaro.

Kontakterna har även varit många med de handelsfartyg som trafikerar Adenviken. Förbandet har sett många taggtrådsförsedda relingar och fartyg som sprutar vatten för att avskräcka pirater från att attackera dem. Nervositeten bland fartygsbefälhavare är stor och den övervakning som svenska styrkan bidragit med, har emottagits tacksamt.

Snart hemma igen

När de svenska fartygen lämnar Operation Atalanta, väntar inventering, packning och lastning av utrustning. Efter hemkomst till Sverige, genomförs ett program i Karlskrona där förbandets personal har möjlighet till avlastningssamtal. De anhöriga har förberetts genom två anhörigträffar i Karlskrona, Stockholm och Göteborg där de fått information om vilka reaktioner de kan mötas av när deras sjömän efter fyra månader ombord på ett fartyg kommer hem igen.

Den 22 september hoppas alla på bra väder, eftersom en medaljceremoni planeras äga rum kl. 13.15 på Stortorget i Karlskrona med Marinens Musikkår.